Overblik: 13 typer drænrør – vælg efter jordbonitet

Ved valg af drænrør kommer kvalitet før pris. Desuden skal man være opmærksom på, at drænrør og jordtype passer sammen. Se oversigten med 13 typer af drænrør på det danske marked.

Når man skal dræne en mark, hvor der er et højt indhold af ler i jorden, er drænflex-rør med et såkaldt Typarfilter at foretrække.

”Det sikrer, at røret, selv ved små sandlommer, hvilket ofte forekommer, ikke bliver tilstoppet”, forklarer Kjeld Morel, som er statsautoriseret grundforbedringskonsulent.

På humusjorde anbefales det samme rør, men med et kokusfilter i stedet for Typar-filteret.

Hvis der er tale om dræning af jorde, hvor der findes store okkerforekomster, er det noget en anden sag.

”Man kan nemlig aldrig holde okker helt ude af rørene, men man kan hæmme indstrømningen ved at bruge savsmuld som filter”, siger Kjeld Morel.

Normalt taler man om en holdbarhed på 8-10 år ved dræning på okkerholdig jord, men med et godt lag savsmuld er det muligt at opnå en holdbarhed på 15-20 år. Savsmulden skal dog være af den rette grovhed, og rørene skal have den rette slidsestørrelse.

”Tæpperør skal man som udgangspunkt undlade at bruge, da de ikke holder nogen form for silt, sand og okker ude”, bemærker Kjeld Morel.

Filter øger holdbarheden

Jordtypen og dermed filtertypen er altså altafgørende, når man skal vælge drænrør. Det kommer også før valget af dræningsmetode.

Desuden anbefales det, at man har en form for filter omkring røret, da holdbarheden på røret og dræningen ellers bliver meget dårlig.

”Kvalitet kommer før pris, det gælder både når man vælger rør og filter, men også ved valg af entreprenør til dræningsarbejdet”, pointerer Kjeld Morel.

Når man dræner er det også vigtigt at følge lægningsvejledningerne, da især store drænrør ellers kan risikere at falde sammen.

Der kan dog være store forskelle fra en mark til den næste. Derfor er det en god ide at få en uvildig konsulent til at komme med råd, inden man begynder at dræne. 

KLIK PÅ BILLEDET HERUNDER FOR AT SE SIDE 1 AF OVERSIGTEN

KLIK PÅ BILLEDET HERUNDER FOR AT SE SIDE 2 AF OVERSIGTEN

KLIK PÅ BILLEDET HERUNDER FOR AT SE SIDE 3 AF OVERSIGTEN

Redaktionens deadline for denne artikel: Marts 2019

Bemærk, at ovenstående liste er tænkt som en inspiration. Listen er ikke nødvendigvis komplet med alle drænrør, der forhandles i Danmark.

Kontakt redaktionen, hvis du mener der er andre drænrør på det danske marked, vi bør medtage i en senere opdatering: post@landbrugsmedierne.dk

Faktaboks

5 gode råd

  • Vælg rør- og filtertype der passer til jordtypen
  • Anvend rør som er godkendt både i EU og Danmark
  • Kvalitet kommer før pris
  • Vær omhyggelig ved dræningsarbejdet
  • Få en uvildig fagperson til at kigge på arealet inden dræning

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.