Samblandet gødning ved såning af vårbyg lige så godt som placeret

Vælg den rigtige teknik og gødningstype ved såning af vårbyg, og du får både merudbytte og afhjælpning af manganmangel.

Af Lenette Broksø Iversen, planteavlkonsulent, Velas

Udbyttepotentialet i vårbyg er blandt andet betinget af rettidighed og optimal gødskning. En afgrøde, der fra vækststart mangler næringsstoffer, når aldrig senere at indhente en velforsynet afgrøde.

Placeringen af NPK giver en hurtigere og mere sikker vækststart, især når foråret er koldt samt under tørre forhold i jorden.

Hvis du ikke råder over en såmaskine til placering af gødningen, er der andre muligheder for at sikre, at vårbyggen har let adgang til kvælstof.

Gennem de seneste 10 år er det blevet meget almindeligt, at handelsgødningen iblandes udsæd. En let og billig måde at opnå en placeringseffekt af handelsgødningen. Ligeledes har flere såmaskiner gødningsudstyr, hvor udsæden og gødningen lægges sammen i jorden. 

Begræns N-mængden til 60 kg

Både ved iblanding af gødning i udsæden - eller ved at gødningen lægges i sårillen, er der risiko for svidningsskader. Derfor: Begræns kvælstofmængde til max 60 kg N pr. ha og anvend ikke urea samt kaliklorid.

Udsæd iblandet gødning bør ikke opbevares længere end en uge.

Ved placering af handelsgødning 5 cm under udsæden og 5 cm ved siden af udsæden, vil det være at fortrække, at hele gødningsmængden tildeles af en gang. Dette vil ofte reducere såkapaciteten, derfor vil en mindre mængde - dog mindst 30 kg N pr. ha - være normalt at anvende.

På grovsandet jord er det dog bedst at dele gødningen for at mindske risikoen for udvaskning ved kraftige regnskyl. Giv f.eks. halvdelen af gødningen ved såning og resten senest i st. 31.  På lerjord ingen deling.

Placeringseffekten er den samme

Både placering og iblanding af gødning i udsæden giver et merudbytte på 2-3 hkg/ha i forhold til bredspredt handelsgødning.

Den største effekt ses, når der anvendes NPK-gødning. Placering med flydende gødning er også muligt.

Ved nedharvning før såning opnås ikke samme gode effekt.


Tabel 1. Udbytte ved forsøg af gødning i udsæd og placering af gødning til vårbyg, Seges 2014-2016

Vårsæd betaler rigtig godt for god fosfortilgængeligheden i fremspringsfasen. NPK 18-5-10, 13-8-16 eller lignende er et godt alternativ til NPK 21-3-10. 

Flere har oplevet tilstoppede valser ved iblanding af DAP eller svovlsur ammoniak. Dette problem kan oftest tilskrives gødningskvaliteten.

Husk altid at få rengjort såmaskine, når der har været gødning i såsæden.

Afhjælpning af manganmangel

Ved at anvende forsurende gødninger som f.eks. svovlsur ammoniak eller DAP, skabes der et surt miljø omkring rødderne, hvilket betyder at optageligheden af mangan stiger betragteligt.  

Dernæst stimuleres rodvæksten, og det giver i sig selv et meget større areal, hvorfra der kan optages mangan.

Du må stadig forvente at skulle følge op med mangansprøjtninger.


Tabel 2. Gødningstypers forsurende effekt

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.