Største høst i fem år
De danske landmænd har i år haft den største høst siden 2009.

Landmændene høstede 9,8 mio. tons korn i 2014. Det er 8 pct. mere end sidste år og den største høst siden 2009. Det skriver Danmarks Statistik.

Stigningen i produktionen skyldes, at udbyttet pr. hektar er steget, men også et større areal med de højtydende vinterafgrøder.

Vinterhvede dækker igen større areal end vårbyg

"Der har været stigende udbytte pr. hektar på alle vinterafgrøder, herunder rug og triticale. En del af stigningen i den samlede høst skyldes dog også et større areal med vinterafgrøder på bekostning af de lavereydende vårafgrøder såsom vårbyg og havre," skriver Danmarks Statistik.

Stigningen i arealer gælder navnlig vinterhvede, som med 78,9 hkg pr. hektar gav det højeste udbytte af alle kornsorter. I 2014 udgør den 45 pct. af de samlede kornarealer, hvilket i 2013 svarede til 38 pct.

"Vinterhvede har dermed igen overtaget vårbyggens rolle som den mest udbredte kornsort, ikke bare målt i produktion, men også i areal. Andre vinterafgrøder som rug og vinterbyg er også steget målt i såvel areal som produktion," skriver de.

Udbyttet pr. hektar for vinterbyg er steget 7 pct. i forhold til 2013.

Rekordår for raps trods mindre areal

Arealet med raps er faldet lidt i 2014 og udgør nu 10 pct. af de samlede arealer mod 11 pct. i 2013. Da udbyttet imidlertid er øget, er produktionen af raps steget med 3 pct. til 712.000 tons.

"Vårraps, som har et lavere udbytte, bidrager kun i beskedent omfang til den samlede rapsproduktion. Den samlede rapsproduktion er kun overgået i årene 1990 og 1991, hvor vårraps var en mere betydningsfuld afgrøde end i dag," skriver Danmarks Statisik.

Arealer med bælgsæd, herunder foderærter og hestebønner, fylder efterhånden meget lidt i den samlede høst med kun ca. 8.000 hektar og 34.000 tons. I begyndelsen af 1990’erne var arealerne med bælgsæd af størrelsesordenen 100.000 hektar.

Emneord høst

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.