Sund jord er ikke forbeholdt pløjefri landmænd
Ugen på spidsen: To ting har særlig stor betydning for jordens sundhed - og det er langt fra forbeholdt landmænd, som driver jorden pløjefrit.

Der er mange gode argumenter for at drive sin jord pløjefrit.

Man sparer tid. Man kan spare dieselolie, og man har mulighed for at nedbringe maskinomkostningerne.

I de forsøg der er lavet, er udbytterne ikke øget ved at dyrke jorden pløjefrit.

Men nyere forsøg har vist, at antallet af regnorme øges væsentligt, når man undlader pløjning. Forsøgene viser også, at antallet af springhaler og mider øges, når pløjning undlades. Den større biodiversitet ses som en indikator for, at jorden er sund.

 

Sund jord

En sund jord er et rigtigt godt udgangspunkt for at opnå en god dyrkningssikkerhed - og for at øge udbytterne på sigt.

Der er da heller ingen tvivl om, at en sund jord med et højt indhold af organisk materiale har en række positive egenskaber. Det gælder både i forhold til at afdræne jorden i perioder med overskudsnedbør, og i forhold til at holde på vandet i en tør periode.

Men sund jord er ikke forbeholdt landmænd, som dyrker jorden pløjefrit.

Der er nemlig en række andre veje til at opnå en sund jord.

 

Organisk materiale

Nøgleordene er sædskifte og tilførsel af organisk materiale.

Når det gælder tilførsel af organisk materiale, så har efterafgrøder, nedmuldning af halm samt tilførsel af husdyrgødning, kompost og andet let omsætteligt materiale vist sit værd.

Når det gælder sædskifte, så er det velkendt, at der er en række gavnlige effekter ved at veksle mellem vår- og vintersæd - og at det gør noget godt for jorden og den efterfølgende afgrøde at veksle lystigt mellem korn, raps, græs og bælgsæd. Dyrkning af flerårige afgrøder, som for eksempel græs, gavner også sædskiftet. Græs tilfører jorden organisk materiale, og flerårig græs kan dyrkes med minimal forstyrrelse af de regnorme og en række andre smådyr, bakterier og svampe, som lever i jorden.

Der er således rig mulighed for at gavne både bundlinje, miljø og klima ved at sigte efter at opnå en sund jord.

Og der er rig mulighed for at opnå det uanset om man pløjer, driver ejendommen økologisk eller om man sår direkte.

Lars Kelstrup er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus. 

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt, og udtrykker ikke nødvendigvis bladhusets holdning til omtalte emne.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.