Tokimbladet ukrudt i vintersæd: Disse arter skal væk inden vinter
Det er vigtigt at få de korsblomstrede ukrudtsarter bekæmpet tidligt, så de ikke når at opformere en eventuel kålbrok.

Af Charlotte Frederiksen, planteavlskonsulent, Velas

Paletten af ukrudtsmidler til forårsbrug er over de senere år udvidet og virkningerne er gode på mange forskellige arter.

Dog har vi stadig nogle arter, som der er bedst strategi i at få bekæmpet om efteråret – både af hensyn til sygdomme, ukrudtstryk og økonomi.

Bekæmp de korsblomstrede

De fleste arter i korsblomstfamilien, som bl.a. er raps og hyrdetaske, kan blive ramt af kålbrok, og kålbrok er ikke ønsket i et rapssædskifte. Derfor er det vigtigt at få de korsblomstrede ukrudtsarter bekæmpet tidligt, således at de ikke når at opformere en eventuel kålbrok.

Velegnede midler til dette vil i efteråret være enten Express eller Mateno Duo, mens Xinca/Maya/Buctril også kan anvendes.

Ved rapsplanter op til fire blade har Express virkning på 85 procent ved 4 gram pr. ha, mens Mateno Duo har 80 virkning ved 0,35 liter pr. ha. 0,3 liter pr. ha Maya har en effekt på ca. 70 procent.

På sandjorde, hvor der er stor forekomst af storke-hejrenæb, er det også relevant at få lavet en god efterårsbekæmpelse, da disse to arter kan blive meget store over vinteren.

De kan udkonkurrere afgrøden ved en tæppelignende bestand. Får de over fem blade er de svære at bekæmpe, også med Zypar og Pixxaro til foråret.

Express har med 4 gram pr. ha kun 35 procent effekt på storkenæb – øges dosis til 7,5 gram pr. ha opnås knap 50 procent effekt. Mateno Duo med henholdsvis 0,35 liter pr. ha og 0,7 liter pr. ha har 88 procent og 96 procent effekt.

Kornblomst, valmuer og agerstedmoder

En anden art som kan være aktuel at bekæmpe i efteråret er kornblomsten.

Bestanden af kornblomster skal være relativ stor for at en kørsel alene er rentabel, da kornblomsten oftest spirer frem lidt senere end det tidspunkt, hvor der ellers køres en efterårsløsning på. En forårsløsning med 0,5 liter pr. ha Zypar giver en bekæmpelse med 75 procent på store kornblomster.

De smukke sarte valmuer er på grund af resistensproblematikker væsentlige at arbejde med fra starten af sæsonen, og her har 0,35 liter pr. ha Mateno Duo faktisk 90 procent effekt og 0,7 liter pr. ha har 97 procent  effekt. Zypar i foråret har med 0,5 liter pr. ha en effekt på knap 80 procent. Er der sikkerhed for at valmuerne ikke er resistente kan 5 gram pr. ha klare 90 procent af bestanden om foråret.

Agerstedmoder er en ret lille plante, som helst skal bekæmpes her i efteråret, da den om foråret ikke nødvendigvis tænkes ind som et problem i forhold til nogle af de ovennævnte arter.

Den bedste effekt er DFF ved såning, som giver 80 procent effekt. De fleste har derfor nok godt styr på den allerede. En forårsbekæmpelse med 0,5 liter pr. ha Zypar giver ingen nævneværdig effekt, mens Starane, Mustang Forte og minimidlerne er bedre og kan klare 70 procent bekæmpelse.

Bestanden af kornblomster skal være relativ stor for at en kørsel alene er rentabel.

Ud i marken og kig

Der er her ikke brugt mange ord om reglerne og forbehold – men minimiddel restriktioner og synergieffekter på andre ukrudtsarter og ikke mindst hele græsukrudtsproblematikken er væsentlige faktorer som er forskellig fra bedrift til bedrift.

Den eneste, som skal nævnes, er en maksimal dosering i vinterbyg og rug på 0,35 liter pr. ha Mateno Duo.

Så ud i marken og kig, lav registreringer og tal med din planteavlskonsulent om løsningerne hos netop dig.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.