Ugen på spidsen: Husk de andre toxiner - triazoler kan også gavne folkesundheden

Det er vigtigt, at vi i bestræbelserne for at forhindre krydsresistens i forbindelse med brug af triazoler ikke skaber problemer med svampe, som kan producere toxiner i kornet.

Brugen af triazoler har i den seneste tid fyldt meget i medierne.

I et åbent samråd, som blev afholdt først i april, lovede Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og Sundhedsminister Ellen Thrane Nørbye to ting: At der vil blive nedsat en tværminiministeriel arbejdsgruppe, som blandt andet skal kigge på den eksisterende viden på området, og at Statens Serum institut vil påbegynde en national human overvågning af azolresistente svampe.

Baggrunden er, at dødeligheden hos immunsvækkede mennesker, der rammes af infektion med den azolresistente aspergillus-svamp er op mod 90-100 procent.

Det kræver naturligvis handling. Men samtidig er det vigtig, at den handling, der iværksættes, sker på et fagligt og sagligt grundlag. Det er der umiddelbart lagt op med de to ministres tilbagemeldinger på samrådet.

Husk de andre toxiner

Triazolerne er en meget vigtig gruppe af svampemidler i planteavlen. Brugen af triazolerne er allerede begrænset af en række hensyn, som blandt andet skal hindre, at de svampesygdomme der optræder i landbrugsafgrøderne udvikler resistens over for triazolerne.

Det er derfor i alles interesse, at triazolerne bruges med omtanke, så svampesygdommene ikke udvikler resistens. Det er også i alles interesse, at landbruget kan producere sunde fødevarer.

Derfor er det vigtigt, at der i bestræbelserne på at forhindre krydsresistens i forbindelse med brugen af triazoler ikke skabes problemer med svampe, der danner toxiner i kornet, og som derved kan være til skade for sundheden hos både dyr og mennesker.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus "Ugen på spidsen" sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet MARK og Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.