Sponsoreret af Bayer Crop Science
Ukrudtsstrategi: Det skal du være opmærksom på i 2019
Ukrudt spås til at få gode vækstbetingelser over resten af vinteren og ind i foråret, og det er derfor vigtigt allerede nu at tænke på forårets indsats mod ukrudt. Læs med og hør ekspertråd til, hvordan du sammensætter en optimal ukrudtsstrategi og hvilke ukrudtsarter, du skal være særligt opmærksom på.

Den forgangne sæson var præget af store nedbørsmængder i efteråret efterfulgt af den tørreste sommer i mands minde. Indtil videre står den indeværende sæson dog i stærk kontrast til dette, da et mildt efterår har budt på varme temperaturer og moderate mængder nedbør. Det gav fantastiske etableringsforhold for vintersæden, og mange steder er der potentiale for at opnå et højt udbytte.

Når afgrøderne har gode vækstbetingelser, gælder dette imidlertid også for ukrudtet. Derfor er det vigtigt, at du allerede nu kommer rundt i markerne og får planlagt forårets indsats mod ukrudt. Men hvad skal du være særligt opmærksom på? Klaus Jakobsen fra Bayer kommer nedenfor med sine tre bedste tips til en succesfuld ukrudtsstrategi.  

1. Tidlig indsats

Den bedste effekt af ukrudtsmidlerne opnår du som regel ved tidlig anvendelse. Udskyder du behandlingen, til du observerer markant vækst i ukrudtet, kan du risikere at komme for sent på enkelte planter, der blot vil opleve en væksthæmning og herefter gro videre. Ukrudtsbekæmpelsen i efteråret har naturligvis også en indflydelse på ukrudtsbestanden, da en solid indsats her har ryddet godt op i ukrudtet, men mange steder ser vi dog stadig, at det milde efterår og vinter ikke har stoppet fremspiringen af nyt ukrudt. Det er derfor vigtigt at lukke denne fremspiring ved en tidlig indsats.

2. Indsats mod grove græsser

Du bør være særlig opmærksom på de grove og vanskelige græsser som væselhale og agerrævehale, der hurtigt gror sig store i det tidlige forår. Vi ser problemer med disse over hele landet, og en tidlig indsats er derfor nødvendig for at sikre god effekt. Til behandling af disse vanskelige græsser anbefaler Klaus at bruge Atlantis OD med en dosis på 0,9 l/ha, da erfaringer fra mark og forsøg har vist, at produktet klarer sig godt i det tidlige forår, hvor temperaturerne stadig kan være lave.

”En populær løsning er at anvende et græsmiddel, når ukrudtsplanterne begynder at gro - observeres ved at hvide rødder begynder at gro frem - og så følge op med et bredbladsmiddel senere på sæsonen hvis nødvendigt. Det betyder samtidig, at afgrøden ikke skal konkurrere mod disse planter og derved har et bedre udgangspunkt”, siger Klaus Jakobsen.

3. Brug produkter med den rette effektprofil

Ukrudtet spirer frem over en lang periode, og minimumstemperaturen for vækststart varierer ukrudtsarterne imellem. Du bør derfor vælge et produkt, der passer til ukrudtsfloraen i den pågældende mark eller bruge flere produkter. Det vigtigste er at behandle tidligt mod græsserne og følge op mod bredbladet ukrudt senere på sæsonen. Nogle midler har imidlertid en bred effekt og kan ofte rydde helt op i ukrudtsbestanden ved tidlig anvendelse. Et sådant middel er for eksempel Cossack OD, der både har en høj effekt på græsukrudt og på de bredbladede arter.

For en optimal strategi med Cossack OD anbefales en dosis på 0,6-0,9 l/ha, hvor den højeste dosis bruges mod vanskelige arter som væselhave og agerrævehale, og 0,6 l/ha anvendes mod rajgræs og almindelig bredbladet ukrudt.

Med en veltilrettelagt indsats mindskes konkurrencen for afgrøderne, og udgangspunktet for en god vækst henover foråret er derved sikret.

Emneord sponsoreret, Bayer Crop Science, ukrudsstrategi

Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.