Vælg den rette strategi mod ukrudt i vintersæd

Har du genstridigt græsukrudt i dine vintersædsmarker, skal du lægge en klar strategi for bekæmpelse med både kemi og mekanik - ikke mindst før såning.

Af Casper Andersen, planteavlskonsulent, Velas Hinnerup.

Høsten af korn 2021 er nu veloverstået. Forhåbentlig har man noteret sine problemmarker, hvor der skal tages hånd om særligt græsukrudt til den kommende sæson.

Flere og flere er heldigvis blevet opmærksomme på vigtigheden af den rette stubbehandling efter høst. Det kan f.eks. være en let strigling i stubben, der har fået de fleste græsukrudtsfrø fri af avner, halm m.v., hvorefter de spirer eller rådner.
 

Falsk såbed er et godt værktøj

Et andet værktøj, vi har forsøgt at få flere til at praktisere er falsk såbed med en harvning eller tidlig pløjning. Falsk såbed går ud på at få spildkorn og græsukrudt bragt til spiring, hvorefter det kan nedvisnes med glyphosat. Så vil de spirede frø være væk fra overfladen, og den nyetablerede afgrøde vil herefter have et forspring fra det ukrudt, som vil spire fra dybden.

Forskellige studier om falsk såbed og ital. rajgræs viser, at der er en reduktion på 10-50 pct. på  fremspiring af rajgræs, når det falske såbed lykkes. Falsk såbed står jo aldrig alene, men hænger ofte sammen med sen såning af hvede eller sædskifte med vårafgrøder.

 

Figuren illustrerer en situation, hvor store dele af pløjelaget er inficeret med rajgræsfrø. Man får den største reduktion i rajgræsplanter ved at stubharve efter høst 2019 i forhold til at lade stubben ligge urørt. Der ses en betydelig reduktion af rajgræsplanter i hveden, hvor der er stubharvet. 
 

Marker Snart klar til sprøjtning før såning

Rundt omkring på stubmarkerne derude, ser vi nu en pæn fremspiring af græsukrudt i de marker, hvor der er praktiseret øverlig harvning efter høst. De marker er nu klar til nedvisning med glyfosat lige inden såning.

Ved pløjning længe inden såning er der især på de stiveste jorde risiko for et dårligere såbed pga. for eksempel meget regn eller udtørring. Her må man lave sin egen risikovurdering.
 

Skal der i et pløjefrit system bruges en sanerende pløjning?

Hvis der er meget græsukrudt i de øvre jordlag, er det helt klart en fordel at pløje frøene ned i bunden af furen og gerne dyrke de næste 2-3 års afgrøder pløjefrit - inden der evt. pløjes igen.

En meget stor andel af græsukrudtsfrøene vil dø i løbet af 3-4 år, når de er lagt ned i 20-30 centimeters dybde.

Jo flere år i træk, man kan kontrollere frøpuljen af græsukrudt i de øverste fem cm uden at pløje eller harve dybt, jo større er chancen, for at spireevnen går ud af de frø, man omhyggeligt har placeret i bunden af plovfuren.
 

Pløjning og glyfosat?

Vi pløjer i år – skal jeg bruge glyfosat i stubben - og hvor henne?

Svaret er ja. Men med omtanke!
Udvælg markerne med græsukrudt. Brug glyfosat i stubben i den yderste omgang - og i kiler og sammenpløjninger hvor man aldrig får vendt den gamle stub ordentlig ned i bunden af furen.

Hav fokus på det gode håndværk i marken og en korrekt indstillet plov.
 

Pløjefrit og glyfosat?

Vi sår vores vintersæd pløjefrit i år – skal jeg bruge glyfosat i hele marken før såning?

Svaret er ja. En nedvisning lige før såning er et must i de pløjefri systemer.

Hvis det er lykkedes med timingen af en let harvning eller strigling - og deraf nyfremspiring af ukrudt - kan man få rigtig god effekt af glyfosat før såning eller såbedstilberedning.

Man bør heller ikke undlade glyfosat i marken, selv om opharvningen før såning efterlader jordoverfladen umiddelbart sort og fri for ukrudt. Det før-fremspirede ukrudt, som nu er efterladt i måske 3-4 cm dybde, vil sagtens kunne gro igen, hvis der er jordfugt til stede, og det ikke er nedvisnet.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.