Vision: Dansk frø skal have verdens laveste aftryk på klima og miljø

Minimalt klimaaftryk og meget lav miljøpåvirkning. Det er målet for dansk frøavl, lød det på årsmødet i Frøsektion.

Klimadagsordenen er vigtig, og der er udsigt til, at pesticider udfases. Derfor går Landbrug & Fødevarers Frøsektion nu aktivt efter at blive førende i verden på klima og miljø. 

Det fortalte Troels Prior Larsen, formand for Landbrug & Fødevarers Frøsektion, da han virtuelt aflagde årsberetning fra Skejby onsdag.

Han pegede på, at frøavlerne kan bidrage til den grønne omstilling med produktionen af højkvalitetsfrø til flerårige afgrøder og havefrø til biodiversitet. Frøavl bidrager til kulstoflagring og CO2-binding med sine flerårige afgrøder, og det er positivt for klimaregnskabet. Endelig kræver plantebaseret kost kvalitetsfrø, lød argumentationen.

"Derfor bakker Frøsektionen klimadagsordenen op og ser store perspektiver, som leverandør til den grønne omstilling, men klima må ikke overskygge fagligheden på markniveau", understregede han.

På pesticidfronten kunne Troels Prior Larsen konstatere, at frøbranchen er under hårdt pres. Både fra EU og fra national side ønsker politikerne pesticider langt bort, og medierne kører en hård kurs. Derfor vil det blive sværere og sværere at få adgang til hjælp i marken ad den vej.

"Frøavlerne har kun interesse i at finde alternativer til pesticider. På sigt kan teknologien, forskning og innovation erstatte pesticider, og det er nødvendigt, for problemstillingerne, som pesticiderne løser, fortsætter også i fremtiden", forklarede han.

Frøavlerne har brug for pesticiderne i overgangsperioden indtil der er fundet brugbare og sikre alternativer. Hvis ikke frøavlen fortsat har adgang til de nødvendige pesticider kan udflagning af enkelte produktionsgrene være alternativet for at kunne producere kvaliteten som markedet efterspørger. 

"Verden bliver næppe et bedre sted af at flytte produktionen ud af Danmark", konstaterede formanden tørt.

Nyt dyrkningssystem

Udviklingen på kamera, droner, databehandling og rækkedyrkning kører i Danmark, men også internationalt er der fokus på de områder. Det gør Troels Prior Larsen optimistisk i forhold til at klare sig uden pesticider engang.

"Frøsektionen ser muligheder i at plukke eksisterende forskning og innovation med henblik på at sammensætte et nyt dyrkningssystem, der kan reducere forbruget af pesticider kraftigt og måske udfase pesticider på langt sigt", sagde han.

Faktaboks

Vision 2022-2050: DANSK FRØ MED VERDENS LAVESTE FODAFTRYK Dansk frøavl i 2050:

  • Danmark er verdens førende producent af konventionelle og økologiske kvalitetsfrø.
  • Ledende til at dække verdensmarkedets efterspørgsel efter frø produceret med lavt klimaaftryk. 
  • Vores frø bidrager til øget bæredygtighed hos vores kunder i hele verden ved at sikre højt udbytte og høj kvalitet med lavt ressourceforbrug og minimalt spild.

Vejen dertil - 2022-2050:

  • Vi bidrager aktivt til målet om et klimaneutralt Danmark i 2050.
  • Danske frøavlere bidrager til, at den nuværende, lave miljøpåvirkning fra dyrkning af frø i Danmark, reduceres yderligere.
  • Danske frøavlere tager ansvar og bidrager til biodiversitet på bedriftsniveau.
  • Vi udvikler sporbarheden og dokumentationen af vores produktion fra frø til frø, blandt andet gennem digitalisering.
  • Dansk frøavl forudsætter en bæredygtig økonomi, blandt andet gennem adgang til finansiering af investeringer og ny teknologi og via konkurrencemæssigt fair rammevilkår. 
  • Danske frøavlere er en inspirationskilde og et forbillede for andre sektorer indenfor jordbrug på bæredygtighedsområdet. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.