Fælles mål er branchens største aktiv

Deling af viden er ifølge formanden for Frøsektionen afgørende for, at dansk frøavl står stærkt.

Dansk frøavl har en helt unik position. Vi leverer frø af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser«.

Sådan siger Troels Prior Larsen, formand for Frøsektionen.

»Frøbranchen er et godt eksempel på, hvad vi kan, når vi står sammen og sætter fælles mål. Samarbejdet mellem firmaer, avlere, forskere og andre aktører i branchen er unik og en væsentlig forklaring på successen«, fortsætter han.

Dygtig fremsynethed

»Kløver- og græsfrø er ikke et marked i vækst. Derfor er udfordringen at tilpasse produktionen i forhold efterspørgslen af de forskellige sorter og arter. Det er de danske frøfirmaer gode til«, siger Troels Prior Larsen.

Han tilføjer, at det har været afgørende, at DLF som den ubetingede største aktør har lavet opkøb på strategisk gode tidspunkter. Firmaet har tilmed været begunstiget af, at det selv i perioder, hvor afregningspriserne ikke været i top, har fået carte blanche fra avlerne til at bruge penge på udvikling og forædling. Derudover har det i følge Troels Prior Larsen haft stor betydning for frøavlen, at det i 1995 blev besluttet at styrke forskningen i frøavl. Det skete på et tidspunkt, hvor andre store frønationer som Holland, Tyskland og New Zealand skar ned på forskningen.

Tilfredse avlere

Nøglen til succes ligger ifølge Troels Prior Larsen i at tilpasse sig markedet og tilbyde avlerne gode afregningspriser.

»Det er de danske frøfirmaer lykkedes med gennem en årrække, hvor mange avlere har tjent godt på at dyrke frø«, siger Troels Prior Larsen.

Han tilføjer, at den gode indtjening øger avlernes motivation for at levere frø af en god kvalitet og giver basis for en værdifuld deling af viden fra forskningen, frøavlskonsulenterne og avlerne imellem.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle