Sponsoreret af MSD Animal Health
Transportsyge forværrer dit problem med influenza
Svineinfluenza hos grise kan fremkalde symptomer som feber og lungebetændelse, men symptomerne forværres væsentligt, hvis der samtidig er infektion med transportsyge. Det betyder i sidste ende, at produktionsresultaterne forringes yderligere.

Svineinfluenza skyldes Influenza-virus A, mens transportsyge forårsages af bakterien Haemophilus parasuis, også bare kaldt Hp. Symptomerne på svineinfluenza er en sløj gris med feber og tegn på lungebetændelse. Omfanget af symptomerne kan svinge meget, selv om 100 procent af staldens grise bliver smittede. I ukomplicerede tilfælde er dødeligheden lav, men normalt ligger den på en til fire procent.

Hp-bakterien giver lignende symptomer. Den forekommer almindeligvis i grisens næse og svælg, men ofte også i lungerne. I sjældnere tilfælde går Hp over i blodbanen og fremkalder en dødeligt forløbende transportsyge. I lungerne derimod sidder bakterien og er klar til at spille sammen med andre virus og bakterier. For eksempel svineinfluenza.

I klimastalden findes Influenza-virus ofte, og Hp er vidt udbredt i danske svinebesætninger. Det betyder, at der i den enkelte besætning fra tid til anden vil opstå den situation, at grisene har begge infektioner på samme tid. Influenzavirus baner sig vej ned til lungerne, hvor den møder Hp-infektionen, og når begge infektioner er til stede, vil summen af skaderne være større end skaden af den enkelte infektion.

Fra slem til værre med begge infektioner

Varigheden og højden af feber hos en gris er udtryk for, hvor syg den egentligt er. Ved en ren influenza-infektion er feberen typisk lidt over 40 oC, men ved samtidig Hp-infektion kan feberen stige yderligere en grad. Grisene bliver altså mere syge, når de rammes af begge infektioner på en gang.

Den øgede sygelighed er også synlig i grisenes lunger. Ved samtidig infektion har de karakteristiske forandringer omtrent dobbelt så stor udbredelse som hos grise med kun influenza-infektion. Forandringerne er karakteriseret ved klart afgrænsede blommefarvede eller mørkerøde læsioner i lungerne. Hp-infektionen giver ofte næsten ingen forandringer i sig selv.

Infektion med Influenza og Hp-bakterien betyder en større udskillelse af influenza-virus, der igen betyder et alvorligere influenzaudbrud. Begge infektioner på en gang forværrer altså udbruddet af influenza, og dermed forværres produktionstabet endnu mere.

Yderligere betyder infektion med både influenza-virus og Hp-bakterien et væsentligt forhøjet indhold af Hpbakterier i selve lungerne hos grisene. Afhængig af Hp-bakteriens type vil lungernes forhøjede indhold øge risikoen for en blodforgiftning med Hp-bakterien og øge risikoen for transportsyge.

Kilde: Pormorske-Mól et al. BMC Veterinaty Research (2017) 13:376

Emneord MSD Animal Health

Sponsoreret af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.