Salg af kvæg bremser nedtur i dækningsbidrag
En stigende tilvækstværdi afværgede en del af nedturen for dækningsbidraget i 2015, viser opgørelse fra Centrovice.

Et ekstraordinært stort salg af kvier til eksport samt en stigende værdi på dyrene i besætningerne gav en fremgang på tilvækstværdi i de 80 Kvægnøgle-beregninger, som Centrovice lagde frem på Kvægnøglemødet i Vissenbjerg.

Fremgangen i tilvækstværdi fra 2.206 til 3.395 kroner pr. årsko har bremset en del af den nedtur, som faldet i mælkepris har skabt.

Tilsvarende positivt var det, at de 80 deltagende besætninger i gennemsnit har reduceret foderomkostningerne pr. årsko fra 12.686 til 12.364 kroner. Lagt sammen med en stigning i den gennemsnitlige ydelse på 190 kg EKM pr. ko leveret til mejeri var det afgørende for, at produktionsprisen på mælk faldt i 2015.

Holdt op mod landsgennemsnit for dækningsbidrag ligger mælkeproducenterne i Centrovices opgørelser 200 til 300 kroner foran pr. årsko, fortalte Rik Kool, kvægbrugsrådgiver ved Centrovice.

Diverse-posten stiger

En analyse af omkostningssiden viste, at mælkeproducenterne blandt andet bør rette blikket mod diverse-posten.

I forhold til 2014 steg avlsomkostningerne fra 500 til 550 kroner pr. årsko i 2015, og udgiften til strøelse steg med 30 kroner pr. årsko.

»Beløbene kan synes meget små, men alt skal samles op nu, hvor indtjeningen er under massivt pres,« rådede Rik Kool.

Alle kan blive bedre

Kendetegnende for den bedste tredjedel inden for stor race og jersey er blandt andet en lav foderudgift pr. kg mælk, en høj sundhed, lav dødeliged og høj udnyttelse af foderet.

Men selv de bedste kan blive endnu bedre, påpegede Niels Borello Lausen, Virksomhedskonsulent hos Centrovice.

I gruppen med den bedste tredjedel kunne den bedste tredjedel producere et kg mælk til 1,82 kr. pr. kg mod 2,32 for den ringeste tredjedel. Tilsvarende kunne de allerbedste vride 3.000 kg EKM mere ud af hver ko og fodre 5.600 kroner billigere.

Stor variation i gæld

Også på posten gæld pr. årsko er der betydelig forskel mellem de højeste og laveste.

Landsdækkende regnskabsresultater viser, at gælden pr. årsko i 2015 var 115.000 kr. hos den øverste tredjedel mod 149.000 kr. pr. årsko hos den laveste tredjedel.

Faktaboks

Fynske resultater

  • DB på 10.955 kr./ko eller omregnet til 1,13 kr./kg EKM
  • Ydelse på 9.754 kg EKM/ko
  • Foderudgift: 1,27 kr./kg EKM
  • Opnået mælkepris: 2,31 kr./kg (alle tal er gennemsnitstal på baggrund af 80 besætninger)

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.