Bornholmer prøver hestebønner: Her var hans overvejelser
Jeppe Rasmussen, mælkeproducent på Holsegård, fortæller i artiklen om overvejelserne bag hans satsning på hestebønner i år.

Jeppe Rasmussen, Holsegård på Bornholm, har for første gang i år dyrket hestebønner. Han er dermed en af det voksende antal landmænd, der sår hestebønner. Arealet med hestebønner er i 2017 på 14.804 hektar. Det er en stigning på 4117 hektar i forhold til de 10.687 hektar sidste år.

Den 30-årige Jeppe Rasmussen, der overtog gården efter sin far i 2011, har 180 malkekøer med en blandet besætning af RDM, Holstein og Jersey. For fire år siden overtog han nabogården, så der nu er 190 hektar jord samt 50 hektar forpagtet.

I år har Jeppe Rasmussen etableret 10,5 hektar med hestebønner.

"Jeg vil forsøge at spare lidt på det indkøbte protein, og så har jeg et ret godt jordtilliggende. Jeg dyrker en del korn som salgsafgrøde, og det er jo ikke fordi, man er blevet millionær på det endnu", konstaterer Jeppe Rasmussen.

Konsulenten: Taknemmelig afgrøde

Landmanden har blandt andet konfereret med Ole Harild, planteavlskonsulent ved Bornholms Landbrug, inden han gik i gang.

"Mejeriet (Bornholms Andelsmejeri, red.) begynder at varsle, at de måske om nogle år kan begynde at bruge GMO-frit foder, og  så er det jo slut med sojaskrå. Så er hestebønner interessante," siger Ole Harild.

Kvægbrugerne har ikke samme behov for vekselafgrøder som svineproducenter, der ellers er begyndt at blive glade for hestebønner. Derudover skal du have et godt jordtilliggende og ikke have overskud af gylle, eftersom hestebønner er kvælstoffikserende. Derudover er det en taknemmelig afgrøde for mange, mener planterådgiveren.

"Hestebønner kan næsten dyrkes på alle jorder. Man skal være opmærksom på, at de skal sås dybt og være opmærksom på ukrudt. Vejpileurt er i særdeleshed et problem, men ellers er de meget taknemmelige," siger Ole Harild.

Droppede toastning

Jeppe Rasmussen har droppet at toaste hestebønnerne. I stedet giver han det som supplement til foderet, men beholder en del af proteinfoderet. I dag fodrer han med soja og en c-blanding som kraftfoder. Arla har lanceret et tillæg for GMO-fri produktion, men Bornholms Andelsmejeri har ikke et tilsvarende tillæg.  På sigt – hvis mejeriet går samme vej som Arla – er det dog med Jeppe Rasmussens overvejelser. I så fald vil han fordoble hestebønnearealet og måske kun fodre med hestebønner og raps, uden soja og indkøbt kraftfoder.

"Vi kan jo producere rapsen selv her på Bornholm", siger Jeppe Rasmussen.

Svineproducent gav indsigt - valse udskiftet

Hestebønnerne er ikke et særsyn på Bornholm. Svineproducenterne har avlet dem nogle år. Jeppe Rasmussen tog da også kontakt til en af svineproducenterne, inden han selv tog beslutningen.

"Der er nogle ting, der giver udfordringer, for bønnen er væsentlig større end korn og væsentlig større end korn at valse. Jeg fik hentet nogle sække med hestebønner hos svineproducenten og kørte dem så i egne valse. Det resulterede i at jeg har skiftet mine egne valse ud til en type, der egner sig til hestebønner, men det giver også en større kapacitet til kornet", siger han.

Toastningen har han droppet, fordi han har set ved et gårdanlæg, at det er en tidskrævende proces. Så hellere undlade toastningen, selvom det koster på proteinsammensætningen.

I år har været en god vækstsæson for hestebønner på Bornholm. Det er en afgrøde, der ikke kan lide tørke – så årets mange byger har været god. De højeste er 1,70 meter, og Jeppe Rasmussen forventer at høste om nogle uger.

Holsegård producerede 1.790.513 kg EKM mælk i 2016. Gården har tre SAC-robotter.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.