Brødrepar med 630 jersey-køer: Gårdråd hjælper med at holde kursen
På to generationer er 15 jerseykøer blevet til 630 på I/S Østergaard. Nu trimmes produktionen for at sikre konkurrenceevnen, inden nye mål sættes. Bedriften er den ene af to besøgsværter, når Dansk Jersey holder årsmøde 13.-14. september i Esbjerg.

Det er fast rutine, at alle nøgletal omkring mælkeproduktionen er klar og rundsendes til gårdrådet 10-14 dage efter hver måneds afslutning. Det sikrer en tæt opfølgning og en hurtig indsats, hvis nogle af tallene ikke arter sig som ønsket.

»Det sikrer, at vi bliver holdt til ilden«, som Per Østergaard siger.

Brødrene Per Østergaard (42 år) og Boe Østergaard (35 år) har løbende overtaget bedriften efter forældrene.

Fra 2007, hvor den nye stald blev bygget med fokus på effektivitet med bl.a. en Strangko malkekarrusel med 50 pladser, og frem til 2011 bestod I/Set af faderen og storebroderen, og i 2011 overtog lillebroderen faderens plads.

Gårdrådet har stort set været med hele vejen, og der er kun sket en enkelt udskiftning, idet en ’strategimand’ er udskiftet med en ’produktionsmand’.

I dag består det foruden bedriftens fodringskonsulent og driftsøkonom af en mælkeproducent med en baggrund som økonomirådgiver og en dygtig jersey-mælkeproducent.

Uudnyttet kapacitet

»Strategi er vigtig, og man kan gøre meget den vej rundt, men først og fremmest skal pengene tjenes. Det handler om få fintunet produktionen, få sænket fremstillingsprisen og høvle noget bankgæld af, så vi mindsker sårbarheden. Mælkeprisen har vi ingen indflydelse på, så vi fokuserer på det, vi kan gøre noget ved«, siger Per Østergaard.

»Malkekarrusellen kører kun otte-ni timer i døgnet, så på et tidspunkt skal vi nok op i et højere gear. Men vi skal have både hjertet og hjernen med i det, og lige nu er vores fokus et andet sted«, uddyber han.

De to brødre har delt ansvaret imellem sig, så Boe Østergaard står for marken, økonomien og fodringen, men Per Østergaard står for køerne og personalet.

»Vi tager udgangspunkt i de styrker, vi hver især har, og supplerer faktisk hinanden godt. Vi kan godt skændes - vi er jo brødre! - men vi kommer også hurtigt videre. Vi er grundlæggende enige om driften, men ser ikke ens på alt og skal derfor argumentere for vores idéer. Der skal være ’et bevis’ bagved. Bliver en idé skudt ned, kommer der som regel en bedre idé på et tidspunkt, og det er jo godt nok«, konstaterer han.

Jersey: En nem og effektiv ko

Dansk jersey har fremgang som følge af gode danske avls- og produktionsresultater og støt stigende udenlandsk interesse for dansk genetik.

»Det er den nemmeste og mest effektive ko at arbejde med«, konstaterer Per Østergaard.

Med 10.000 kg EKM/årsko, et celletal under 200.000 i gennemsnit og 3,5 malkeår præsterer køerne da også ganske pænt på I/S Østergaard.

En holdopdeling i tre hold, baseret på alder, har givet især førstekalvskøerne et løft i trivsel og ydelse. Desværre gør indretningen med smalle udvendige foderborde, at det ikke er praktisk muligt også at fodre holdopdelt.

Som Per Østergaard vurderer det, er den største udfordring for holdbarheden i besætningen de faste gulve i stalden fra 2007. Derfor er bentøjet også et prioriteret avlsmål.

»Koen skal kunne fungere og gå hele livet. Kan hun bevæge sig rundt i stalden, kan hun også give mælk«, forklarer han.

Derudover vægter han også robustheden.

»Jo flere køer, jeg ikke kan huske numrene på, fordi de ikke gør sig bemærket, desto bedre«, siger han og påpeger, at avl som sådan ikke er en kæmpe interesse for ham, men en opgave han trygt overlader til Viking: »Jeg tror, Viking har fat i den gode ende«.

På sigt skal madrasserne formentlig udskiftes med sand for at styrke komforten og bentøjet og dermed holdbarheden yderligere.

I/S Østergaard er recipientbesætning for VikingEmbroyo på grund af sin beliggenhed, de gode reproduktionstal og størrelsen på besætningen.

»Hvis de kommer med 12 æg, så finder vi køerne til dem«, slutter Per Østergaard.

Dansk Jerseys Årsmøde holdes 13.-14. september i Esbjerg med årsmøde, første bedriftsbesøg og aftenfest om fredagen og andet bedriftsbesøg lørdag formiddag.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.