Fem tiltag mod tørke i græsmarken
Fremtiden byder på mere ekstremt vejr, og det kan blive en udfordring i græsmarkerne, når der opstår tørkeperioder.

DLF har samlet ideer, som kan være med til at sikre foder nok til køerne, hvis tørke bliver mere almindeligt i fremtiden. Rådene lyder som følger:

 1. Fokuser på græsarter, som giver et højt udbytte i første eller andet slæt inden potenteal tørke, eller brug arter som giver et konstant udbytte selv under meget tørre forhold. Vælg for eksempel:
  a. Hybrid rajgræs, som er kendt for dens evne til at udnytte jordens fugtighed i det tidlige forår og som leverer et tidligt slæt af høj kvalitet. Hundegræs, strandsvingel eller timoté, som er kendt for deres tidlige udbytte, men også deres høje tørketolerance.
  b. Festulolium – strandsvingel PLUS eller Rajgræs PLUS, som kan modstå tørke og reetablerer meget hurtigt, når der kommer vand igen. Disse græsser modstår ikke kun tørke, men leverer også udbytte af høj kvalitet.
  c. Lucerne: DLF Alfalfa dyrkes i næsten hele verden og er kendt for at have et højt indhold af protein. Alfalfa har en lang pælerod og kan derfor overleve perioder med tørke og stadig opretholde et højt udbytte.
   
 2. Vælg den bedste græsblanding til din lokalitet og drift. Hvis du ofte oplever tørke, vil det være fordelagtigt at bruge en græsblanding bestående af flere forskellige arter og typer, så produktionen kan opretholdes til et minimum.
   
 3. Overvej at etablere græsmarken i sensommeren eller tidligt efterår når risikoen for tørke er minimal. Etablering af græsmarken i efteråret vil give græsset længere tid til at udvikle et omfangsrigt rodnet inden forårs- eller sommertørke. Forårs- og sommertørke kan hurtigt svide nye, små græsplanter i nyetablerede marker.
   
 4. Kontroller og anvend den bedste drift i marken.
  a. Kvalitet i græsser udvikles over tid og topper ved skridning – tag derfor slæt lige før skridning for at opnår den bedste kvalitet.
  b. Forøg slæthøjde med 1-3 cm. Forholdet mellem rødder og blade er nogenlunde konstant. Når bladmassen fjernes, så vil det få en effekt på rødderne og reducere rodmassen indtil der igen er et korrekt forhold mellem rod- og skudmasse. Reduceret rodmasse vil forsinke og forværre reetablering både i og uden for tørkeperioder.
   
 5. Vælg højtydendesorter fra som sikrer høj kvalitet - også i perioder med tørke. Forædlere i DLF tester nye græsser i mange forskellige klimaer og vi har for nyligt samarbejdet om etablering af RadiMax. I RadiMax screenes rodmassen i vores materiale og sammenholdes med DNA profiler.

GRACE-FO

Endnu en gang er Europa underlagt en periode med tørke og situationen er værre end tidligere, da vi har haft høje temperaturer hele vinteren og kun minimalt nedbør.

Fugtigheden i rodzonen målt med GRACE-FO indikerer allerede alvorlige tørkeforhold i central Europa og tendens til tørke flere steder i Europa. Den mørkeste røde farve indikerer alvorlig tørke og burde reelt kun forekomme 2 procent af tiden – eller hvad der svarer til en gang for hvert 50 år.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.