Flere malkekøer sendes til slagtning

Danske landmænd sendte 17.800 kvæg til slagtning i tredje kvartal i år, hvilket er en stigning på 27,8 procent i forhold til sidste år.

Den danske eksport af kvæg til slagtning i tredje kvartal er steget markant i forhold til samme kvartal sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge Danmarks Statistik eksporterede de danske landmænd 17.800 levende kvæg til slagtning i tredje kvartal i år, hvilket er en stigning på 27,8 procent i forhold til sidste år. Til sammenligning er den samlede kvægproduktion steget med 6,6 procent, så der i tredje kvartal blev produceret 139.300 kvæg. 

Eksporten af spædkalve har ligget på samme niveau det seneste år, imens den er steget for de voksne dyr. Samtidig er antallet af slagtninger steget med 4,1 procent i Danmark.

Højere ydelse

Den større eksport og især de flere slagtninger skyldtes landmændenes behov for at tilpasse mælkeproduktion til mælkekvoten, som er uændret i forhold til sidste år.

I kontrolåret 2013/2014 præsterede de danske køer en ydelsestigning på 37 kg værdistof, som er over en fordobling af den normale ydelsesfremgang på 10-20 kg værdistof pr. år.

En gennemsnitlig ko ydede i 2013/2014 9.663 kg mælk med et fedtindhold på 4,24 procent og proteinindhold på 3,49 procent. Sammenlagt producerede en gennemsnitsko 410 kg fedt og 337 kg protein.

Emneord slagtning, eksport

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.