Forhøjede ketonstofniveauer er ikke kun et problem hos nykælvere

Vurder hvor stor en andel af køerne, som har værdier over 0,100, da det anses som nedre grænse for subklinisk ketose.

Af Mie Riis, Kvægbrugskonsulent, Kvægrådgivning Danmark

Måling af mælkens BHB-indhold giver en indikation af køernes energistatus. BHB (beta-hydroxy-butyrat) dannes naturligt i stofskiftet, men ophobes hos køer, som mobiliserer så store mængder fedt fra kropsdepoterne, at stofskiftet ikke kan følge med til reel forbrænding. I ketosekøer stiger fedtprocenten i mælken, da en del af overskuddet af BHB omdannes til mælkefedt.

På mælkeproduktionsopgørelsen er vist en opgørelse af BHB-værdier hos køer 5-35 dage efter kælvning. Det er imidlertid væsentligt at tjekke enkeltdyrsmålingerne på alle de kontrollerede køer, da 20-40 procent af de malkende sagtens kan have forhøjede værdier. I de tilfælde er det ikke som hos de nykælvende køer gold- og overgangsperioden, der skal fokus på, men i stedet energiforsyningen af malkekøerne. 

Negativ energibalance påvirker immunforsvaret i negativ retning, og køer med forhøjede ketonstofniveauer er derfor i større risiko for at få yverinfektioner. I besætninger, hvor der opleves flere tilfælde af coli-infektioner inden for få dage, bør tankerne ledes hen på, om energiforsyningen er i orden. Oftest er det dér, hvor en stor andel dyr har forhøjede BHB-værdier, og tilsvarende falder antallet af køer med coli-infektion til ro igen, når energiforsyningen bliver justeret til. 

BHB-værdierne kan tilvælges på for eksempellisteudskiften ”Laktationsliste”, og ved at dobbeltklikke på overskriften fås værdierne i faldende orden, som vist på figuren. 

Vurder hvor stor en andel af køerne, som har værdier over 0,100, da det anses som nedre grænse for subklinisk ketose. Hvis mere end 15 procent af køerne ligger over grænsen, giver det anledning til at forholde sig til, om det alene er topydelseskøer, som i sagens natur er pressede, samt nogle få senlakterende køer; eller om det er en mere bred skare fordelt over laktationen. I så fald må foderrationen til revurdering både i forhold til rationens energiforsyning og omsætning, men naturligvis også om køerne har mulighed for at sortere på foderbordet, så de reelt præsenteres for forskellige foderrationer. 

Skulle listen kun indeholde få køer med forhøjede BHB-værdier, så brug under alle omstændigheder gerne et øjeblik på at kigge nærmere på dem. Er det køer, som har en meget høj ydelse, og derfor naturligt er lidt udfordret? Eller er det køer, som af en eller anden årsag ikke kommer tilstrækkeligt til foderbordet? I så fald må der afdækkes nærmere, om det skyldes noget behandlingskrævende som for eksempelklove/lemmer eller infektion i bør eller yver. I nogle tilfælde er det naturligvis også bare en ko i brunst, som havde travlt med andet end at æde på kontroldagen.

 

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.