Kvæg i naturpleje lige nu – øget fokus på dyrevelfærd

Øget opmærksomhed på dyrevelfærd hos kvæg, der er ude alle døgnet 24 timer, vil alt andet lige også have fokus i denne vinter. Nok ikke overraskende med den opmærksomhed, der har været på dette emne på det seneste.

Af Søren Lykke-Jensen, kvægrådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Dette indlæg handler om, at ejere af kvæg med deres dyr i naturpleje bør have øget fokus på dyrevelfærd og ikke mindst adgang til læ og ly samt tilstrækkelig med foder og vand. 

Kvæg, som går ude om vinteren, skal være klar til at gå ude om vinteren og være egnede til det døgnet rundt. Så allerede fra efteråret, inden vinteren sætter ind, skal kvæget være klædt på til at kunne klare strabadserne en vinter igennem.

Kvægets konstitution skal være god. Det vil sige godt huld, kraftigt og tæt hårlag så de kan klare kulde og fugtigt vejr. Vurdering af godt huld er individuel afhængig af race, dyrets alder og køn. Så det er kvægholders ansvar at have godt styr på dette.

Kvæget bør holde huldet vinteren igennem. Det vil sige, at adgang til foder skal være kontinuerligt enten via afgræsning på store arealer og/eller suppleret med tilskudsfodring. Tilskudsfodring skal ske et velegnet sted hvor foder, typisk hø eller wrapensilage, kan holdes tørt og arealet omkring kan undgå at blive optrådt. Der bør også være adgang til mineraler ad libitum. Sker tilskudsfodring på et §3 areal skal der søges dispensation hos kommunen. 
Frisk vand vinteren igennem kan ske via naturlige drikkesteder, som kan holder frostfrie. Er den mulighed der ikke, findes der gode drikkevandsystemer der kan sikre frostfrit drikkevand.

tørt leje og læ

Et sidste punkt er kvægets adgang til begrebet, ”læ og ly og tørt leje”. Her har nogle kvægholdere med helårsgræssende kvæg været udfordret og fået underkendt kvægets opholdssteder. Og Fødevarestyrelsen vil heller ikke forhåndsgodkende disse, ofte naturgivne steder, som værende gode nok.

Især begrebet tørt leje er til diskussion. Opgaven er vanskelig for kvægholder, der ikke vil have et læskur stående, som kvæget alligevel ikke vil benytte. Der findes desværre ikke nogen patentløsning på, om kvæget har adgang til optimale forhold for læ, ly og tørt leje. Her er det din erfaring som kvægholder med dit kvæg på din bedrift, der tæller. Men ha' altid en plan B, hvor kvæget enten har adgang til stald eller læskur. Dels, hvis vinteren virkelig bliver hård, og dels hvis der noget af kvæget, som ikke kan klare sig og f.eks. taber huld.

Ifølge Fødevarestyrelsen skal kvæg ”have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje”. 

Men ”kravet om sikring mod vind og vejr gennem adgang til læskur eller bygning kan fraviges, hvis dyrene holdes på store arealer, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at der kan ydes dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse et læskur eller en bygning vil kunne give.”

Link til Fødevarestyrelsen hjemmeside om emnet kan findes her.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.