Kviernes græsning er svær fra nu af

Det er nu på året, at det bliver svært at holde tilvæksten hos de afgræssende kvier.

Af Birgitte Kjemtrup Høyer, ØkologiRådgivning Danmark

Alt kan lade sig gøre i maj og juni, når det kommer til afgræsning. Men nu er væksten i græsset nedadgående, temperaturerne er høje og lige pludselig er hele græsmarken ’det rene stængel’. Så midt i græsbjærgning, sommerferie og alle de andre ting, skal der også et øje på kvierne.

Ovenstående er ud fra sædskiftegræs med et udbytte på 5500-6000 FEN pr. hektar. Ved Jersey kan der gå 25 procent flere kvier pr. hektar. Hvis det er vedvarende græs, skal belægningen halveret. 

Der er flere måder, hvorpå det kan lykkes at opnå 850 gram daglig tilvækst hos kvier på græs. Fælles er, at man skal være bevidst om, hvad man tilbyder dem derude:

Storfold med stort areal til rådighed

  • Skal kvierne på storfold, skal arealet enten udvides nu, eller flokken skal reduceres i antal. Kigger vi på grafen ud for løbekvier og juli, er 6 stk. et passende antal pr. ha. på sædskiftegræs med et forventet udbytte på 5500 FEN/ha. Er kvierne i engen eller på andre vedvarende arealer, skal antallet af kvier halveres.

Jævnligt foldskifte

  • Her er antallet af kvier pr. ha. stadig vigtigt, men man kan hæve udbyttet i marken betragteligt, hvis man f.eks. kan dele den i seks, hvor kvierne så bliver flyttet en gang dagligt i forbindelse med det daglige opsyn. Ved rotationsafgræsning når græsset at skyde igen, græstotterne omkring klatterne bliver mindre, og kvierne sorterer ikke så meget som i storfolde. Hvor det er muligt, bør der være flere folde, så rotationen i sidste del af sæsonen bliver 18-21 folde.

Supplerende fodring på marken

  • Er det ikke muligt med storfold eller rotationsafgræsning, kan supplerende fodring i trug på marken være en løsning. Her skal man sikre sig, at foderet ikke tager varme, og at kvierne æder op hver dag, så der altid er appetitligt foder til rådighed.

Undgå storfolde

Storfolde kan give lavere udbytte pga. megen buskgræs omkring klatterne, og kommer vi lidt længere hen, ser vi en gang imellem, at kvierne græsser for tæt på deres klatter, for at finde foder nok, og derved bliver mere eksponeret for diverse parasitter. Både rotationsgræsning og storfold har godt af at blive pudset af, mens en helt ny fold her 1. juli kan være en god idé.

For at kvien skal kunne holde sin tilvækst, er det vigtig, at hun ikke skal lede efter sit foder, det være sig græs, hø eller ensilage. Hun skal bruge mindst mulig energi på at vandre marken tynd. Ligeledes er det vigtigt med læ, både for sol, regn og vind. Er der for meget af en eller flere af disse ting, bruger hun unødig energi. Den energi, som kvien indtager, skal gå til tilvækst!

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.