Landmand satsede mere på afgræsning - og vandt

Brian Fruergaard-Roed har øget køernes græsoptagelse og sparet tilskudsfoder ved at satse mere på afgræsningen i år.

Til trods for stigende priser på tilskudsfoder i løbet af året er foderomkostningerne ikke steget markant hos økologisk mælkeproducent Brian Fruergaard-Roed ved Nørager.

Han er nemlig lykkedes med at øge køernes optag af græs i afgræsningsperioden og holde forbruget af tilskudsfoder på et minimum særligt i den første og sidste del af afgræsningsperioden.

- Det har lønnet sig, at vi har turdet noget mere i år. Og så kan jeg se værdien af, at vi er blevet bedre til at planlægge afgræsningen, fortalte den himmerlandske mælkeproducent til et møde om eliteafgræsning afholdt af ØkologiRådgivning Danmark.

Systemet

De 400 køer har 100 hektar til rådighed for afgræsning. Foldene er cirka tre-fire hektar store, og i et stort skema noteres det, hvornår en fold afgræsses, afpudses eller slættes. Der tages mindst et slæt på alle folde i løbet af afgræsningsperioden og efter behov suppleres med afpudsning for at sikre friske og appetitlige marker.

Køerne er delt i tre hold ude såvel som inde. Det giver ekstra arbejdstid med at lukke og åbne led, men det kan bestemt forsvares, når der kan spares på fodringen, vurderer Brian Fruergaard-Roed.

- I første del af sæsonen hentede køerne 12 kilo tørstof på marken hver dag, og vi holdt niveauet med ti kilo tørstof et godt stykke hen. Så dykkede det midt på sommeren og kom lidt tilbage igen før udbinding, fortalte han.

Krudt i græsset

Forbruget af indkøbt foder blev stærkt reduceret i både maj og juni, og det proteinrige efterårsgræs betød også, at der ikke skulle suppleres med så meget proteinfoder på stald.

- Med de foderpriser, vi har oplevet, har det været rart at kunne holde forbruget nede, sagde Brian Fruergaard-Roed.

At efterårsgræsset også havde værdi, fik han syn for i dagene efter indbinding. Her fastholdt han mængden af tilskudsfoder og supplerede op med lidt ensilage.

- Men de faldt markant i ydelse. De manglede simpelthen protein, så det måtte vi hurtigt korrigere for. Så man skal ikke underkende værdien af efterårsgræsset, konkluderede han.

Køerne har i gennemsnit hentet 1.315 kilo tørstof i afgræsning i løbet af sæsonen, og der er opnået et udbytte på 6.442 foderenheder per hektar på afgræsningsmarkerne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.