Minister: Landbruget kan godt reducere kvælstofreduktionen

Miljøministeren er uenig i konklusion om at kvælstofudledningen er stabiliseret.

Ja, det er korrekt, at kvælstofudledningen fra landbruget til vandmiljøet de sidste syv år har været stabilt.

Nej, det betyder ikke, at landbruget har ramt en mur for yderligere kvælstofreduktion.

Sådan lyder et svar fra miljøminister Kirsten Brosbøl (S) til Venstres miljøordfører Henrik Høegh (V). Han har med henvisning til Landbrugsavisen.dk’s artikel »Forskere: Reducering i kvælstof har ramt en mur« spurgt, om ministeren er enig i konklusionen. Nej, siger hun.

»Denne trend antyder, at overskuddet nu er reduceret til et niveau, som med nuværende landbrugspraksis og afgrødesammensætning er vanskelig at reducere yderligere,« pointerede forskerne bag en rapport, Finn Pilgaard Vinther og Preben Olsen, Aarhus Universitet.

Men ministeren siger - med henvisning til ny udvikling - at kvælstofudledningen skal længere ned.

»I øvrigt forholder det sig sådan, at vi allerede nu kan konstatere, at landbrugets påvirkning af miljøet alt andet lige vil blive reduceret i de kommende år som følge af den udvikling og de initiativer, der allerede er i gang omkring strukturudviklingen i landbruget og den statslige vandmiljøindsats, fx etablering af vådområder,« skriver miljøministeren.

Emneord kvælstof, vandplaner

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.