Betalt indhold af MSD Animal Health

Sådan får du succes med vaccination!

Vaccination i kvægbruget har ikke vundet samme indpas som i for eksempel svine- eller fjerkræbranchen. Det kan skyldes at vacciners muligheder såvel som begrænsninger, ikke rigtigt har været sat på dagsordenen før nu. I denne artikel får du viden om, hvad der skal til, for at du får succes med vaccination i din besætning.

Sygdomsforebyggende tiltag er nødvendige for at imødekomme forbrugernes stigende krav til dyrevelfærd og mindre brug af antibiotika i produktion af kød og mælk. Derudover er der god økonomi i at forebygge sygdomme. Vaccination kan være ét af værktøjerne til forebyggelse, men det er vigtigt at forstå, at et vaccinationsprogram kræver forberedelse, planlægning og vedholdenhed for at blive succesfuldt.

Har du for eksempel udfordringer med diarré eller lungebetændelse hos kalvene, er det vigtigt at få lavet en grundig diagnostik for at afgøre, om vaccination er en mulighed. Tag derfor din dyrlæge med på råd, så den mest hensigtsmæssige vaccinationsplan iværksættes.

Dernæst er det oplagt at lave et mål for, hvilken effekt du kan forvente i netop din besætning og hvornår. Det kan være effektmål som at nedsætte diarré-/lungebetændelsesforekomst, lavere dødelighed, højere tilvækst eller lignende.

Når det er på plads, er det også vigtigt, at vaccinen opbevares korrekt, og at injektionsteknikken er rigtig. Nogle vacciner skal gives under huden, mens andre skal gives i muskulaturen.

For at køer og kalve kan reagere optimalt på vaccinen, skal de være raske og ustressede, når de vaccineres. I praksis kan det betyde, at du skal rykke vaccination af for eksempel goldkøer 1-2 uger frem eller tilbage i forhold til goldningstidspunktet eller flytning. Vaccination mod diarré hos kalvene beskytter via råmælken fra vaccinerede køer. I disse tilfælde er det altafgørende, at kalvene får tilstrækkeligt med god råmælk og rettidigt.

Vaccination virker, det er bevist, men effekten afhænger af de forhold, du har i din besætning. Følg derfor op på eventuelle faldgruber og tag altid din dyrlæge med på råd.

Hvis du ønsker at opnå en bedre kontrol med sundheden i din besætning og bedre bundlinje - samtidig med du er på forkant med tidens forbrugertrend, så kan vaccination være et nyttigt værktøj for dig. Læs mere om vaccination på www.tidtilvaccination.dk

Faktaboks

Fundamentet for succes med vaccination

  1. Korrekt diagnostik
  2. Valg af rette vaccine, som yder beskyttelse mod de konkrete bakterier/vira
  3. Korrekt vaccinedosis
  4. Rigtig injektionsteknik (SC/IM) inkl. kanylelængde
  5. Korrekt opbevaring af vaccinen
  6. Vaccinér kun raske og ustressede dyr
  7. Sæt realistiske mål og effekter under de givne forhold i din besætning
  8. Sikring af at kalven får tilstrækkelig med råmælk ved passiv overført beskyttelse fra vaccinerede køers råmælk
  9. Vær tålmodig!

Emneord MSD Animal Health, tid til vaccination

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.