Sådan forebygger du mælkefeber med målrettet goldko-fodring

Vi ser kun toppen af isbjerget, når vi snakker mælkefeber. Selv med få kliniske tilfælde af mælkefeber, vil der være mange køer med subklinisk mælkefeber. Se her hvad du kan gøre for at forebygge mælkefeber.

Af Lasse Kruse Ledet, kvægrådgiver, LandboNord

På tværs af undersøgelser verden over, fremgår det at ca. 40-50 procent af vores ældre køer står med subklinisk mælkefeber.

Det er køer, vi ikke opdager til dagligt, men som alligevel er påvirket af lavt calciumniveau i blodet.

Lavt calcium niveau i blodet medfører nedsat muskelfunktion og immunforsvar, hvilket oftest medføre et lavere foderoptag og dermed en lavere ydelse. Af samme grund øges risikoen for ketose markant ved tilfælde af både klinisk og subklinisk mælkefeber.

Subklinisk mælkefeber er derfor et stort problem, og det bør tages meget alvorligt i alle besætninger.

Forebyggelse og behandling

Under goldperioden har koen neddroslet hormonerne pth og aktivt vitamin D, der regulerer calciumoptaget, da behovet til vedligehold er meget lavt.

Når en højtydende malkeko går fra at producere nul liter mælk om dagen til 45-55 liter på relativt få dage, stiger calciumbehovet ca. 4,5 gange, og det kan calciumniveauet i blodet ikke følge med til.

Behovet stiger selvsagt langt hurtigere end koens hormonelle omstilling kan følge med til.

Det er derfor ikke mængden af calcium i foderet, der er for lavt, når koen kælver, men koens evne til at optage calcium fra foderet, der er for lavt, og for lang tid om at øges.

For at imødekomme dette kan vi via fodringen i goldperioden øge koens evne til at optage calcium fra foderet og mobilisere calcium fra knoglerne.

CAB-værdi

Cab-værdien er et udtryk for kation-anion balancen i foderet.

Her ønskes en lav cab-værdi, også kaldet en forsuring af fodret, da dette er med til at øge følsomheden af pth-receptorerne, hvilket øger mobiliseringen af calcium fra knoglerne og giver en bedre evne til at optage calcium i tarmen.

Cab-værdien betegnes med meq.pr. kg ts. Her ønskes så lav en cab-værdi som praksis muligt, gerne omkring nul. Dette kan gøres ved tilførsel af anioniske salte, som magnesiumsulfat og magnesiumklorid i goldko-mineralerne.

Det er vigtigt at få taget mineralanalyser på grovfoderet, hvis der skal opnås succes med low-cab fodring.

Forskning har gentagne påvist, at der er et højere foderoptag, højere ydelse og færre opstartsproblemer ved low-cab fodring kontra normal goldkofodring.

Faktaboks

Klinisk mælkefeber medfører:

  • 8,9 gange øget risiko for ketose
  • 8,1 gange øget risiko for mastitis
  • 2 gange øget risiko for udsætning

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.