Skrappere midler tages i brug: Nu skærpes bekæmpelsen af salmonella

Kvægbruget sætter ind med yderligere stramninger for at bekæmpe Salmonella Dublin.

L&F Kvæg tager nu skrappere midler i brug i kampen mod Salmonella Dublin. Fremover sættes der ind med flere kontroller, der kræves flere blodprøver og der vil kun være to niveauer: Enten er man smittet eller også er man ikke.

For både sektordirektør Ida Storm og kvægformand Christian Lund er det afgørende vigtigt, at det lykkedes at bekæmpe Salmonella Dublin.

”Vi bliver ved af to væsentlige grunde: For det første, fordi Salmonella Dublin kan smitte mennesker og give alvorlig sygdom. For det andet, fordi salmonella især kan have store sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser, når det rammer bedrifter i niveau 1, som ikke tidligere har haft smitten. Derfor vil vi ikke blive ved med til evig tid at bruge ressourcer på nærved og næsten – den eneste langsigtede løsning er at få udryddet salmonella i dansk kvægbrug,” slår Christian Lund fast.

Få overblik over stramningerne

  • Ny niveautildeling: Der vil fremover kun være salmonellaniveau 1 og 2: Enten er man smittet, eller også er man ikke. Alle besætninger i niveau 2 sættes under offentligt tilsyn.
  • Gebyrbelagt kontrol af ejendomme i niveau 2: Der gennemføres gebyrbelagt kontrol i niveau 2-ejendomme. Det første kontrolbesøg foretages, når bedriften har været under offentligt tilsyn i 6 mdr. Derefter gentages med 6 mdrs. mellemrum. Handlingsplan og fremdrift af den samt andre forhold kontrolleres. Der sanktioneres, hvis love og regler findes overtrådt. 
  • Øget prøvetagning på smittede ejendomme: For at øge sikkerheden for, at en ejendom er fri for smitte, når den placeres i niveau 1, øges kra-vet til prøvetagning. Der skal fremover tages 8-25 blodprøver af kalve mellem tre og seks måne-der. Når prøverne af kalvene er tilfredsstillende, skal der også tages 30 blodprøver af dyr mellem 6-24 måneder. Prøvetagningen skal gentages med tre måneders mellemrum, indtil ejendommen kan placeres i niveau 1 (ikke smittet). Krav om prøver af gylle og gødning bortfalder.
  • Øgede krav til handlingsplan: Handlingsplanen skal fremover udarbejdes i samarbejde med en dyrlæge. Der vil være nye krav til planens indhold bl.a. vedr. gylle- og gødningshåndtering, brug af hygiejnescore og anvendelse af kælvningsboksen - samt fokus på at undgå spredning til na-boejendomme. Og så vil Fødevarestyrelsen som nævnt kontrollere, at handlingsplanen overholdes, når de kommer på kontrolbesøg

Stramningerne ventes at træde i kraft i juli 2021, når de er indarbejdet i en ny bekendtgørelse.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.