Betalt indhold af MSD Animal Health

Undgå at lukke syge kalve ind i din besætning ved hjælp af sundhedsscreening

Lukker du KUN raske kalve ind i din besætning? Mange slagtekalveproducenter skeler ikke til, hvilke kalve som vognmanden læsser af. Måske tager du endda imod den utrivelige kalv, fordi den er billig eller måske gratis uden at tænke på, at netop denne kalv udgør en stor smitterisiko for de andre kalve i din besætning.

Indslusning af kalve fra mange forskellige leverandørbesætninger betyder, at slagtekalveproducenter er udfordret af bl.a. smittende lungebetændelser. Især indsætter-lungebetændelsen er et tydeligt resultat af, hvad der sker, når unge kalve udsættes for stressende transport, ændring i fodring, nye omgivelser og ikke mindst nye bofæller. Miljøet og de nye bofæller udsætter kalven for en anden bakterie- eller virusflora end den har været vant til, og kalven er ude af stand til at kunne bekæmpe smitten. 

Sundhedsscreening er et værktøj til udpegning af kalve med de allertidligste tegn på luftvejslidelser. Det giver dig mulighed for at frasortere syge kalve på vognen, inden de kommer ind i besætningen. Metoden bygger på, at kalven i første omgang scores ud fra mængden af øjenflåd, næseflåd og øreholdning. Afhængigt af scoren vurderes det, om kalven er behandlingskrævende eller ej. Det kan følges op med temperaturmåling, hvis du er i tvivl. Kritisk anvendelse af sundhedsscreening reducerer frekvensen af indsætter-lungebetændelserne i mange besætninger.

Oftest opdages luftvejslidelser i gennemsnit først 48 timer efter forekomst af feber, der er det første tegn på lungebetændelse. Det betyder, at behandling iværksættes alt for sent. Kalvens lungevæv har risiko for at tage varig skade med høj risiko for tilbagefald og nedsat tilvækst til følge trods behandling. Med sundhedsscreeningen kommer du tidligere i gang med at behandle. Det betyder, at kalven responderer bedre på behandlingen, og at smittetrykket i hele besætningen generelt reduceres. Af samme grund vil dit medicinforbrug falde på sigt. Sundhedsscreeningen tjener desuden som et godt værktøj til uddannelse af personalet.

Med sundhedsscreening kan du sætte en effektiv stopper for indførsel af syge dyr i din besætning. Du kan tilmed nedsætte dit antibiotikaforbrug med iværksættelse af rettidig behandling mod luftvejslidelser.

Tal med din dyrlæge om adgang til sundhedsscreeningsværktøjet, der er helt gratis.
 

Emneord MSD Animal Health

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.