Sponsoreret af Nufarm
Få en effektiv bekæmpelse af ukrudt i korn
Siden grundstenen i ukrudtsløsningen Oxitril CM (ioxynil) blev forbudt har mange måtte ændre deres praksis, når ukrudtet skal bekæmpes i vintersæden i efteråret. Men selvom de udefra kommende faktorer som afgifter og restriktioner kan påvirke valget af ukrudtsløsning, har forholdene i marken ikke ændret sig og det er stadig vigtig at bekæmpe ukrudt i efteråret.

Der er en bred enighed om at ukrudtsbehandlingerne i efteråret i vintersæd ikke kan undværes. Prisen på de forskellige ukrudtsløsninger spiller uden tvivl en stor rolle, men ved at komme ud tidligt allerede ved ukrudtets første blad vil doseringerne kunne justeres lidt og ved at kombinere med en opfølgning i foråret.

I forsøg ved Århus Universitet, Flakkebjerg, har man testet et nyt middel overfor Oxitril CM i en forsøgsrække på to år. Her viste effekterne overfor gængse ukrudtsarter at være på niveau, specielt ukrudtsarter som kamille, fuglegræs, valmue, kornblomst, spildraps med flere var effekten tæt ved 100 %. Sidste år blev det nye middel, Maya, godkendt til ukrudtsbekæmpelse i korn og er et hurtigt virkende middel overfor bredbladet ukrudt i korn. Maya består af bromoxynil, som også var en bestanddel af Oxitril CM og vil derved kunne erstatte Oxitril CM i løsninger sammen med Boxer og DFF.

Den velafprøvet løsning i efteråret med blandingen af Boxer+DFF og Oxitril CM, vil altså i dag hedde Boxer+DFF og Maya og derved opnår du den samme effektive bekæmpelse af ukrudtsarterne. Du kan med fordel allerede kører ud på ukrudtets ét-blad stadie og få en hurtig og effektiv bekæmpelse.

Specielt i et år som dette (...) skal du være opmærksom på, at spildrapsen bliver bekæmpet i tide og ikke på noget tidspunkt bliver en stor plante med 3-4 blade.

Vær OpMÆRKSOM på spildrapsen

Spildraps kan blive temmelig dominerende i efteråret og være en hård konkurrent i vintersæden, men kan også være med til at vedligeholde kålbrok i jorden.

Specielt i et år som dette, hvor der er rigeligt med jordvæske som kålbrokken trives med, skal du være opmærksom på, at spildrapsen bliver bekæmpet i tide og ikke på noget tidspunkt bliver en stor plante med 3-4 blade. Allerede cirka 21 dage efter fremspring kan spildrapsen være angrebet af kålbrok og derved vedligeholde eller opformere sporer i jorden. Kålbrokken vil selvfølgelig ikke gøre nogen skade i vintersæden, men vil kunne være en meget tabsgivende oplevelse i rapsen. Kålbrokken kan ”overleve” i jorden i mere end 20 år og gøre det vanskeligt at have raps.

Ved at bekæmpe spildraps og andre korsblomstrede ukrudtsarter, fx hyrdetaske, tidligt i vintersæden vil betingelserne for kålbrok forringes. Når du tilsætter Maya i din ukrudtsløsning kan spildraps nemt og effektivt bekæmpes tidligt på sæsonen, ligesom mange andre bredbladede ukrudtsarter bliver kontrolleret. I blanding med Boxer og DFF vil du opleve en bred og effektiv løsning i vintersæden her i efteråret.

Faktaboks

Aktivstof i Maya: Bromoxynil 401,6 g/l

Anbefalet dosis 0,20-0,25 liter pr. ha i blanding med Boxer+DFF

Kan anvendes fra afgrødestadie 11 (1. blad) med max 1 behandling pr. vækstår

Godkendt i korn med og uden græs udlæg og fodermajs

Effekten øges, når Maya tilsættes i blandingen med Boxer+DFF på en række væsentlige ukrudtsarter:

  • Fuglegræs
  • Hyrdetaske
  • Kamille
  • Kornblomst
  • Spildraps
  • Pileurt
  • Stedmoderblomst
  • Tvetand
  • Valmue
  • Ærenpris

Emneord Nufarm

Sponsoreret af Nufarm

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.