Han gødsker hveden fem gange forår og forsommer
Planteavler Torben Vagn Rasmussen bruger en svenskudviklet metode til at graduere gødningstilførslen til vinterhvede med brug af satellitfotos fra CropSat og Yaras N-tester. Læs mere om gradueret gødskning i næste nummer af fagmagasinet MARK.

Torben Vagn Rasmussen gødsker sine hvedemarker fem gange i foråret og forsommeren.

Ved at anvende satellitfotos fra CropSat og Yaras N-tester til måling af planternes klorofyl-indhold opnår han, at planterne hele tiden spiser op, og totalt tilføres gødning op til markens potentiale.

Det sikrer optimalt udbytte uden øget udvaskning af kvælstof.

Hans opskrift på optimal gødskning af gårdens 60 hektar med hvede er:

  • I februar/marts tilføres grundgødning gradueret ud fra foregående års CropSat fotos på samme tidspunkt.
  •  I starten af april, når jorden kan bære, tilføres gylle uden graduering.
  •  To til tre uger senere, ultimo april til starten af maj, anvendes aktuelle satellitfotos fra CropSat kombineret med Yaras N-tester.
  •  Tre uger senere, i midt-slut maj, anvendes CropSat og N-tester på samme vis.
  •  Og samme procedure sker igen lige før skridning. Ved femte gødskning anvendes kalksalpeter.

Torben Vagn Rasmussen har anvendt denne metode siden april 2016. Den er udarbejdet og anvendt i Sverige.

2016 og 2017 var gode vækstår, hvor hans optimum lå på 280 kg N pr. ha på de bedste arealer. Han nåede 250 kg N på et par af markerne, men selvfølgelig ikke på alle på grund af de lave N-kvoter.

I sæson 2018 lå hans optimum på 176 kg N, altså ca. 100 kg N lavere. Og det sparede både omkostninger og miljø - frem for at have brugt fuld N-kvote.

Læs om tre planteavlere, som praktiserer gradueret gødskning, i det nye nummer af fagmagasinet MARK. Magasinet udkommer i næste uge. 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.