Sponsoreret af DEKALB Danmark
Lad ikke udbyttet falde til jorden
Udbyttet i vinterraps er - som en af de få afgrøder - steget med mere end 20 % de seneste 10 år. Udbyttestigningen skyldes ikke udelukkende forædlingen af nye sorter, men også den anvendte faglige dyrkningsmetode. De to væsentligste ændringer har været tildeling af kvælstof i efteråret, og ikke mindst en kraftig reduktion i planteantallet pr. m2. Men hvordan kommer du skulpeopspring til livs?

I dag er optimum for en hybrid vinterraps mellem 25-40 planter pr. m2. Det lavere plantetal medvirker til nogle mere robuste planter, med tykkere stængler og et større bladareal hvor langt den mest effektive fotosyntese finder sted. En effektiv fotosyntese under frøfyldning er vigtigt, når udbyttepotentialet nærmer sig de 5-6 tons pr. ha., hvor lys og fotosyntese kan være den begrænsende faktor.

Det lavere plantetal giver mere robuste planter, som også modvirker risikoen for lejesæd, der udover høstbesvær også koster op til 40 % direkte i udbyttetab, netop på grund af lavere fotosyntese-aktivitet, simpelthen fordi, planten skygger for sig selv og naboen. 

Det er vigtigt, at de sorter der anvendes har genetik i skulperne, der sikrer, at de forbliver lukkede, selvom de er modne.

 

Mere fokus på sideskud

Plantetætheden betyder, at hovedudbyttet ikke længere kommer fra hovedskuddet, men i stedet stammer fra de mange sideskud, som en moderne hybridraps kan producere. I første omgang gør det lavere plantetal, at blomstringsperioden bliver længere, da de sidste blomster på sideskuddene først vil blomstre 4-6 uger senere end de første blomster nederst på hovedskuddet. En længere blomstring er i sig selv ikke ønskværdigt, men det gør, at vi tvinger planten til at holde frøfyldningen i gang i en længere periode, da skulperne vil blive dannet over en tilsvarende længere periode.

Foto: DK EXALTE ved 30 planter pr.m2., kraftig robust plante med højt potentiale, fra de mange sideskud som er godt på vej.

Ved høst vil det give en mere uens afmodning, da de først dannede skulper primært på hovedskuddet vil være modne, inden frøfyldningen er afsluttet i de sidste dannede skulper på de nederste sideskud. Derfor er det vigtigt, at de sorter der anvendes har genetik i skulperne, der sikrer, at de forbliver lukkede, selvom de er modne. Det giver mulighed for at lade de sidste skulper modne naturligt, således at udbyttet maksimeres. De tykke stængler får også lov til at blive mere modne og medgørlige, inden de skal passere gennem mejetærskeren, hvilket giver en lettere høst med væsentligt større kapacitet. Når de genetisk stærkere skulper holder sig lukket til høst, har de ved selve høsten også den fordel, at spildet fra skærebordet reduceres. Skulperne vil ikke så let springe op ved slag fra vinden eller indføringssneglen. Høstspild generer både ved manglende udbytte i tanken, men måske endnu værre er håndteringen af de mange spildplanter i årtier efter.

Hos DEKALB har alle vores DK-sorter skulpeopspringsresistens, hvilket er muligt via vores hybridforædling, hvor lidt genetik fra radissen har fundet vej til skulperne, således at de ikke springer op. 

Se vores lille film herunder, hvor vi demonstrerer i praksis, hvad skulpeopspringsresistens gør for dit udbytte eller klik her, og læs mere om, hvordan du høster det fulde potentiale.

Emneord DEKALB Danmark, raps, skulpeopspring

Sponsoreret af DEKALB Danmark

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.