NaturErhverv: Ingen dokumentation for snyd med sprøjtemidler
Jordbrugskontrollen under NaturErhvervstyrelsen afviser, at der er nogen dokumentation eller mistanke om, at der skulle foregår systematisk snyd med sprøjtemidler hos de danske landmænd

En opgørelse fra 2014 viser, at hver sjette landmand, udtaget til kontrol, blev taget i at anvende eller have ulovlige sprøjtemidler stående på deres bedrift. Selvom det er en stigning i forhold til de to foregående år, så er der ifølge NaturErhvervstyrelsen flere forklaringer på stigningen.

"Siden 2012 er rigtig mange midler blevet ulovlige at have stående på hylderne og dermed også at anvende. Derfor er sandsynligheden for at finde gamle dunke hos landmanden også øget. Samtidig er vores kontrol også blevet bedre," siger Gitte Wolf, teamleder i jordbrugskontrollen.

Afviser systematisk misbrug

Flere politikere har været ude med hård kritik af landmænd, efter at tallene kom frem i december. Flere har fortolket det øgede fund af ulovlige sprøjtemidler som et tegn på, at landmænd bevidst prøver på at snyde. 

Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, udtalte blandt andet til DR:

"Der er desværre ikke tale om en enkelt svipser, men om systematiske overtrædelser." og hun efterlyste langt flere kontrolbesøg.

NaturErhvervstyrelsen afviser dog, at der kan tolkes gennemgående bevidste ulovligheder ud fra resultaterne af kontrolbesøgene.

"Vi har ikke grund til at sige, at der bevidst eller systematisk foregår ulovlig anvendelse af ikke godkendte midler. Vi har hverken tal eller belæg for det fra vores kontrol," siger Gitte Wolf. 

Det ændrer dog ikke Ella Maria Bisschop-Larsens holdning.

"Antallet af overtrædelser er steget tre år i træk, og jeg har hørt alle undskyldningerne, men det gør det ikke i orden at bruge ulovlige midler. Jeg synes stadig, at der skal være mere kontrol, for det er ikke nok kun at tjekke hos 2,3 procent. Hvis en landmand ikke selv kan finde ud af om det han bruger til at sprøjte med er ulovligt, så kan han ligeså godt lade være," siger hun. 

Ingen tegn på brug af Chlorpyrifos

I forbindelse med kontrolbesøgene hos landmænd og gartnerier er der i ét tilfælde blevet fundet insektmidler indeholdende stoffet Chlorpyrifos. Stoffet har været forbudt at bruge siden juni 2011 og forbudt at opbevare siden september 2012. 

Stoffet er en nervegift og da en videnskabelig undersøgelse fra 2012 af vandløb har fundet rester af Chlorpyrifos i syv ud af de 19 vandløb, der blev testet, er landbruget blevet mistænkt for at bruge det forbudte insektmiddel på markerne. 

DR overså gartnerier tæt på fund af sprøjtemiddelMark Onsdag 16. december 2015 · 17:20

En påstand, der afvises af flere eksperter, da Chlorpyrifos tidligere kun har været godkendt til brug i væksthuse i Danmark og ikke har nogen kendt fordel på landbrugsjord.

Hos NaturErhvervstyrelsen kender man heller ikke til at Chlorpyrifos skulle bruges af landmænd som insektmiddel. 

"Vi kan ikke sige noget om anvendelsen af Chlorpyrifos på friland. for vi har hverken data eller kontrolresultater, der kan bekræfter dette, at det brugt på friland," siger Gitte Wolf.

Målrettet kontrol

Gitte Wolf forklarer, at kontrollen udføres ud fra en risikovurdering af, hvor det kan forventes at finde lovbrud.

"Vi går som udgangspunkt efter de mest alvorlige lovovertrædelser. Det gør vi ved at målrette kontrollen efter forskellige parametre hvert år. Der kan være år, hvor kontrollen sætter fokus på særlige brancher, geografiske områder, og vores viden om nyligt udgåede produkter. Desuden anvender vi landmændenes indberetning over forbrug af sprøjtemidler til at udtage virksomheder til kontrol. Manglende indberetning kan f.eks. også være en risikofaktor," siger Gitte Wolf.

Høje afgift, store afstandskrav til vandmiljø, analyseresultater eller anmeldelser fra andre myndigheder kan også være et kriterie.

Der er ingen tvivl om, at det er den enkelte landsmands ansvar, at der ikke opbevares ulovlige sprøjtemidler på bedriften.  Gitte Wolf opfordrer derfor alle landmænd til at holde sig grundigt opdateret med om de sprøjtemidler, de har stående i kemirummet, stadig er lovlige.

Der er flere redskaber til rådighed blandt andet ved hjælp af appen Kemitjek fra Seges, som kontrollanterne selv benytter sig af eller ved at bruge deres landbrugskonsulenter, hvis der opstår tvivl.  

Miljøstyrelsen har også lanceret en ny hjemmesidedatabase på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor landmænd kan søge råd.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.