Sæt ind mod efterafgrøder nu med glyphosat og afpudser
Frosten udeblev og hvad så med efterafgrøderne i marken?

Af Lars Bønløkke, planteavlskonsulent, Centrovice

Vi må desværre erkende, at vinteren, som skulle hjælpe os med at nedbryde efterafgrøderne, er udeblevet.

I de marker, hvor efterafgrøderne endnu ikke er nedvisnet, er der stadig vækst. Det kan give udfordringer, når vårafgrøderne skal etableres.

Her er det afgørende at håndtere efterafgrøderne rigtig, i forhold til hvilke maskiner du har og om markerne skal pløjes eller ej.

Drop ploven

Det er fristende at satse på, at ploven kan dække de lange efterafgrøder som f.eks. olieræddike og gul sennep, men lad hellere være. 

Stænglerne fra de lange efterafgrøder er seje og vil hænge i de fleste såmaskiner og harver, når vårafgrøden skal etableres. I normale år har kulden sprængt stænglerne, og væksten er sat i stå, men dette er ikke tilfældet i år.

Hvis efterafgrøderne endnu ikke er nedvisnet, er det med at komme afsted nu.

Det er absolut grundlæggende, at alle efterafgrøder nedvisnes efter en mild vinter, især de korsblomstrede arter kan være svære at aflive med plov eller harve. Det anbefales derfor at nedvisne med minimum 1000 gram glyphosat pr. ha. Tilsæt eventuelt ammoniumsulfat, for at sikre tilstrækkelig effekt. 

Derudover vil du have stor gavn af at afpudse markerne, så en god og ens etablering af vårafgrøderne sikres. Da de fleste vårafgrøder er følsomme over for pakket jord, er det vigtig ikke at afpudse markerne, når jorden er våd.

Håndtering i et ikke-pløjet system

Når efterafgrøderne skal håndteres i et system uden pløjning, er en nedvisning stadig grundlæggende.

Men i et pløjefrit system bør en afpudsning prioriteres endnu højere, da det organiske materiale altid skal være så jævnt fordelt som muligt. Dette minimerer risikoen for, at resterne vil slæbe ved såning.

Ved en afpudsning findeles efterafgrøderne, hvilket er med til at øge nedbrydningen og sikre en hurtigere omsætning. 

Skal efterafgrøderne nedmuldes mekanisk nu?

Mange overvejer at opblande efterafgrøderne i det øverste jordlag for at sætte omsætningen i gang.

Dette kan sagtens vise sig at være en god ide, og kan især være en fordel hvis man har planer om meget tidlig såning.

Der er dog nogle jordtyper, hvor du bør vente med jordbehandlingen. Vi kender ikke vejrudsigten en måned frem, og vi kan ikke udelukke en periode med meget regn.

Har du en svær jord, men lavt indhold af organisk materiale, vil der være risiko for overfladeafstrømning og pakning, hvis marken er tidligt jordbearbejdet.

Så husk: Jo længere tid en jord har ligget udrørt, jo bedre kan jorden lede vandet i jorden.     
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.