Sådan gør du græsmarken klar til første slæt
Generelt ser græsmarkerne fine ud nu ved vækstsæsonens sene start, men tjek behovet for isåning, fjernelse af visne pletter samt bekæmpelse af muldvarpe.

Med dagtemperaturer, der nærmer sig ti grader, får græsmarkerne omsider mod på livet igen. Så er det tid til at give markerne et eftersyn.

Generelt ser græsmarkerne fine ud efter den relativt kort og sene vinter, vurderer Seges’ græsspecialist, Torben Spanggaard Frandsen.

"Et forårstjek er dog en god aktivitet for at se, om der er pletter, der skal renoveres med en tidlig isåning. Vurder bestanden af kløver, og om der skal sendes bud efter muldvarpejægeren. For desværre har de små lodne dyr været aktive gennem vinteren", opfordrer han.

Er det tilfældet, så få lavet en strategi mod muldvarpe. Der er mange i år, og de kan blive en plage. Flere har en fast aftale med en muldvarpejæger eller en ældre nabo, så bedriftsejeren selv kan koncentrere dig om de dyr, der giver kalve og kød.

Vær varsom med tromlen

Mnage vælger at tromle græsmarkerne, men her opfordrer Torben Spanggaard Frandsen til at undersøge behovet nøje.

"Mange sætter lighedstegn mellem god græsmarkspleje og tromling, men er der ingen sten løftet op af frosten eller trukket op af en gyllenedfælder eller en strigle, så er tromling altså ikke nødvendig", understreger Torben Spanggaard Frandsen.

Lille maskinstation vil ikke gå ned på udstyr - satser på det nyesteMaskiner Søndag 8. april 2018 · 08:14

Men skal der tromles, og er tromlen forsynet med en strigle og udjævningsplanke, må striglen ikke gå så dybt, at den river udløberne på hvidkløver op, og udjævningsplanken må ikke klemme og presse græsset, som let kan skades.

"I år burde det ikke være nødvendigt at anvende en strigle på de overvintrende marker. Den kan kun gøre skade, når der ikke er vissent græs", vurderer han.

"På arealer med sædskiftegræs skal man være meget kritisk, når græsset vurderes", påpeger Torben Spanggaard Frandsen.

Pletter må ikke være større end 20 gange 30 cm. Med hensyn til overfladedækning bør der generelt makimalt mangle fem procent på arealer med græs og maksimalt ti procent på arealer med kløvergræs.

Det er også vigtigt at tælle de overlevende græsplanter i sårækken. Til afgræsning bør der være 30 til 40 og til slæt 20 til 25 planter pr. meter sårække. En tynd bestand kan i yngre græsmarker repareres ved isåning først i april.

Faktaboks

Tjekliste til græsset

  • Bekæmp muldvarpe
  • Tryk sten ned, og udjævn muldskud
  • Fjern evt. vissent græs
  • Tjek pletter og plantetal for behov for isåning

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.