Efter tørkehøst: Hver anden grisebesætning skal opjustere sojaskrå i i foderet

Efter en tørkeramt høst ser det i nogle besætninger ud til, at de diegivende søer ikke kan udnytte proteinet fra kornet godt nok, og dermed ikke har en optimal mælkeproduktion.

Af Emma Hansen, griserådgiver, VKST Husdyr & Miljø

Tørken, der ramte landet tidligere på året, har haft konsekvenser for høsten, og det ses blandt andet når kornet skal bruges i foderblandingerne.

Byggen har været udfordret, og derfor har mange høstet et lavere udbytte end normalt. Tørkestress giver ofte et øget proteinniveau i kornet, som gør at man i fodersammensætningen kan spare på tilsætningen af sojaskrå og foderet dermed bliver billigere.

Dog ses der, i forbindelse med en tørkeramt høst, et øget antal besætninger, hvor søerne ikke malker optimalt, og grisene dermed får diarré efter en uges tid. 

Trodser normerne

Samme tendens i staldene blev også observeret efter høsten i 2018, hvor flere besætninger måtte opjustere proteinmængden for at få en optimalt fungerende so.

I år er der flere eksempler på samme problematik. Her må nogle besætninger opjustere mængden af sojaskrå i foderet og dermed trodse normerne ved at gå over normniveauet.

Dette skyldes, at det tyder på at den diegivende so ikke kan udnytte proteinet fra kornet godt nok, og dermed ikke har en optimal mælkeproduktion.

Tabel 1. Skema med forskellige proteinniveauer og iblanding af sojaskrå i tørfoder, ud fra gennemsnitskorn

Iblanding af sojaskrå

I tabel 1 ses et skema over Seges-norm til diegivende søer samt niveauer af protein, der er trinvis højere end normen.

Iblandingsprocenten for sojaskrå i tørfoder er beregnet med en vis mængde byg, roepiller og olie. Det er observeret ,at omkring halvdelen af besætningerne skal opjustere deres sojaskråniveau til et niveau lidt over normen.

Dog skal visse besætninger opjustere dette til et højt niveau, idet kornanalyser viser, at deres korn har et meget lavt proteinindhold. Disse besætninger er helt oppe på en iblandingsprocent på 19-20 procent sojaskrå.

Derudover kan færdigfoder-besætninger også være nødsaget til at afprøve foderblandinger med mere protein for at få søerne til at malke mere.

Observér dyrene

Det er muligt, og tilmed i nogle tilfælde nødvendigt, at trodse normerne, men det er vigtigt at holde øje med hvordan dyrene respondere på foderet.

Soen har kun fået for meget protein, hvis pattegrisene har diarré på dag 1 og 2 efter faring, eller hvis hendes yver er hårdt.

Hvis der opstår diarré hos grisene på 4. til 6. dag kan dette være et tegn på, at soen ikke malker optimalt, og man bør derfor få justeret på sin fodersammensætning. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle