Katjing! 200.000 direkte ind på bundlinjen

Udvalgt til weekend: Programmet, der lover bedre overblik og bundlinje, lever helt op til landmands forventninger.

For Claus Fenger ser regnestykket enkelt ud, når han skal gøre op, hvad han har fået ud af at være med til at teste det elektroniske regnskabsprogram Dashboard. Med 420 årskøer og 12.450 kg leveret mælk er fremstillingsprisen faldet med fire øre i testperioden. Samlet givet det årligt en besparelse på godt 200.000 kr. direkte fra staldgulvet og ind på kontoen.

"200.000 kr. kan være meget og lidt, alt efter hvilken vinkel man kigger fra. Vi har en omsætning på 14-15 mio. kr. og i det spil er det måske ikke så meget. Men det er penge, som ryger lige ind på bundlinjen", siger Claus Fenger, der er godt tilfreds med resultatet.

"Måske er det ikke programmets fortjeneste det hele. Jeg vil tro, at halvdelen af faldet i fremstillingsprisen kommer, fordi jeg er blevet mere opmærksom på mine omkostninger. Den anden halvdel skyldes sparring med konsulenterne og de andre landmænd i projektet".

Relativt nystartet

Claus Fenger overtog gården ved Odder efter sin far i oktober 2017 efter at have været involveret i bedriften siden 2008. For den relativt nystartede landmand har Dashboard været med til at give et værdifuldt overblik over bedriften.

"I stedet for at sidde med en stak papirer, som man skal lede rundt i, giver Dashboardet et her-og-nu billede på skærmen. Jeg kan med det samme se, om vi har de budgetterede mælkeindtægter, eller om der er udgifter, som stikker af2, forklarer Claus Fenger.

"Før jul kunne vi se, at råvareforbruget begyndte at stige med et par procent i forhold til det budgetterede. Det kunne nemt have kostet os 100.000 kr. på ét år, hvis det var fortsat. Nu fik vi rettet til, så vi ikke blandede for meget foder".

For meget diverse

Et af de budgetpunkter, som Claus Fenger er blevet særligt opmærksom på, er posten diverse. Netop diverseposten har det med at svulme op og hindre overblikket.

"Det er ikke raketvidenskab", som Claus Fenger siger.

"Men man bliver meget opmærksom på alle de udgifter, der synes små, men som alligevel summer sig op".

Som eksempel nævner Fenger det desinfektionsmiddel, der bruges til ungdyrenes klove:

"Dunken syner ikke af meget på staldgulvet, og det er let at sløse med, hvor meget vi bruger. Med Dashboardet er det let at synliggøre for de ansatte, at det er dyre sager, som vi ikke skal bruge mere end nødvendigt af. Vi har nu halveret forbruget og sparer 16.000 om året alene på den post".

"Det er også nemt at benchmarke vores udgifter. Vi har netop skiftet pattespray til et andet, billigere mærke. Det summer med en besparelse på 75 kr. om året pr. ko op til omkring 30.000 om året i alt".

Barsel

Et tredje eksempel fra Fengers bedrift er den barselsrefusion, som virksomheden modtager fra kommunen, når en ansat er på barsel. Ved en fejl var beløbet ikke blevet indbetalt og næppe heller opdaget, hvis ikke Claus løbende fulgte med i, om pengene dukker op som forventet.

"Det drejede sig om 30.000 kr., der manglede. Min regnskabskonsulent ville ikke have nogen chance for at opdage det, fordi der ikke står nogle steder, at der er en på barsel".

Faktaboks

Fremgang: 4 øre ned og 4,4 procent op

  • Programmet Dashboard er udviklet i samarbejde mellem Seges og DLBR-selskaberne og har til formål at give landmænd en nem og forståelig oversigt over deres økonomi.
  • I udviklingsperioden har de 19 deltagende mælkeproducenter i gennemsnit forbedret fremstillingsprisen på et liter mælk med 4 øre og øget afkastningsgraden med 4,4 procentpoint. Sammenlagt har det givet en øget indtjening på 130.000 i snit.
  • Den simple udgave af Dashboard er gratis i abonnement. Dashboard Pro koster 6.000 om året. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle