Analyse: Derfor bliver mælkeprisen højere i resten af 2018
Agrocura var en spids for positive på mælkeprisen første halvår. Andet halvår ser mere interessant ud, og flere scenarier kan udspille sig, lyder det i en aktuel analyse.

Af Jens Kornbeck, analytiker, Agrocura

Kraftigt trukket af smørprisen har de stigende mælkepriser gennem det meste af 2017 betydet en stigning i indvejningen i EU i starten af 2018. Konsekvensen heraf kender vi alle, et fald i prisen.

I vores estimat fra slutningen af 2017 forventede vi da også en faldende pris, men vi var en god spids for optimistiske, idet der fra slutningen af 2017 blev sat et blylod i prisen.

I tabel 1 ses vores prognose på råvareværdien og Arla-prisen, i parentes fremgår de faktiske tal.

Tabel 1. Oprindelig prisprognose, inkl. faktiske priser for 1. halvår 2018

 

Som det ses var det faktiske gennemsnit på 2,21 kr. pr. kg, mens vores forventning lå på 2,49 kr. pr. kg.

Ser vi på perspektivet for andet halvår, kommer der flere og flere lyspunkter ind billedet, som kan give en interessant udvikling i prisen.

Udsigt til bedre andet halvår med flere mulige scenarier

Perspektivet for mælkeprisen ser lovende ud, og der er flere triggere for prisen på sigt.

Noget tyder også på, at bunden denne gang ikke bliver lige så lav som i 2016. Vi har i nedenstående forsøgt at liste op og forklare hvorfor:

  • Stigende US-dollar
  • Lavere lagre af mælkepulver
  • Tørke i det nordlige Europa
  • Højere oliepris
  • Fortsat lave lagre af smør
  • Mulige produktionsudfordringer i New Zealnd
  • Krusninger fra handelskrigen mellem USA og Kina, kan komme Europa til gode.

Hvor går USA, Kina og Mellemøsten hen?

Den stigende US-dollar er generelt en hjælp, når Europa skal ud på eksportmarkederne og konkurrere mod USA. Det er også tilfældet på mælkemarkedet, hvor EU og USA er henholdsvis nummer 1 og 2 af eksportører.

Den udvidende renteforskel mellem Europa og USA taler samtidig for en stadig stigende US-dollar.

Tager vi samtidig den amerikanske kvægbestand med i billedet, bliver konkurrencen måske også lidt mildere. Godt nok ligger antallet af malkekøer i gennemsnit i første halvår højere end noget tidspunkt i 2017, men til gengæld viser tal fra USDA, at udviklingen er flad og fra juni svagt nedadgående.

Første halvår af 2018 har det større amerikanske udbud dog også være med til at holde prisen nede.

Siden 2015 er lagrene af mælkepulver eksploderet og toppede umiddelbart i slutningen af 2016. I 2018 er lagrene mindsket forholdsvis dramatisk, og det kan holde hånden under prisen i forhold til at undgå at sætte en lavere bund end i 2016.

Samtidig er lagrene af smør stort set ikke eksisterende, hvilket efter en sæsonmæssig nedtur i starten igen har fået prisen op.

Det lyder måske bizart, men den højere oliepris kan faktisk også være til at drive mælkeprisen op. Efterspørgslen af mælk i specielt Mellemøsten stiger nemlig proportionalt med olieprisen, idet købekraften forventes større.

Figur 1. Sammenhæng mellem lagre af SMP (blå) og prisudvikling på SMP (grøn og orange)

Rød linje er interventionspris

Handelskrigen kan også være en faktor, der kan løfte prisen på mælk.

Selvom den kinesiske efterspørgsel fra USA ikke er alverden, kan den blive rettet mod Europa, såfremt striden med USA eskalerer videre.

Skærer New Zealand ned?

New Zealand, der sidder på tre procent af verdens mælkeproduktion og eksporterer kæmpe mængder af mælkepulver til Kina, kan være udfordret på produktionen.

For det første blev myndigheder og ledere fra landbrugssektoren i starten af juni enige om at slagte 126.000 køer i et forsøg på at stoppe udbredelsen af Mycoplasma. I forvejen var 26.000 køer blevet slaget, da sygdommen er fundet på 37 farme på både Nord- og Sydøen.

For det andet er der en miljøomstilling i gang, hvor New Zealands frodige ry også skal afspejles på marker med kvæg, hvorfor der er lagt på til, at der skal gå færre kvæg på markerne.

Sammenlagt kan det lægge pres på produktionen i New Zealand, hvilket kan få Kina til at supplere deres forbrug af mælkepulver andetstedsfra, og dermed hjælpe Europa af med vores store lagre.

Slutteligt har vi tørken i Nordeuropa, som ingen helt kender omfanget af. Vi har ikke haft held til at finde tal på noget, men vi antager at tørken formentlig vil få en konsekvens i antallet af malkekvæg, som betyder flere slagtninger.

Allerede nu ses det, at indvejningerne er lavere end normalt. Foderkvaliteten til det kommende år vil formentlig også være lavere, hvilket kan trigge indvejningen mere.

Det endelig resultat kender vi formentlig først senere på året, men det tyder på at være bullish for prisen.

Scenarie 1: Tre års cyklus 

Med ovenstående elementer kan der i vores optik udspille sig to scenarier, hvor begge på sigt vil give stigende priser.

Det første scenarie består i den historiske cyklus, nemlig at mælkemarkedet traditionelt set kører i tre års cyklusser. Derved så vi en bund i sommeren 2016, en top i slutningen af 2017, hvilket kan indikere en bund i midten af 2019.

I et sådan scenarie kunne prisudviklingen se ud som i nedenstående figur 2, hvor vi har lavet en simulering.

Værd at bemærke er stigende priser i efteråret, mens den mulige bund i 2019 er højere end i 2016 og dermed positivt, og det kan på lidt længere sigt drive prisen over 3 kr.

Figur 2. Prisestimat for det kommende år

Scenarie 2: Plus tre kroner

Det andet scenarie består i, at de ovenstående punkter er så stærke, at det vi så i starten af året var bunden for denne gang, og dermed er der lavet en kortere cyklus end normalt.

Det er et scenarie, vi bliver klogere på senere på året, men bestemt et scenarie som sandsynligheden konstant vokser for.

Også i denne udvikling vil vi formentlig kunne opnå en pris på +3 kr.

Prisprognose 2019

En egentlig prisprognose for 2019 kigger vi ind i senere på året.

Indtil videre har vi justeret forventningerne til de sidste kvartaler af 2018, som harmonerer godt med det vi i første omgang forventede, men med omvendt fortegn.

I vores kig på mælkeprisen senere vil vi også være klogere på en mulig El Niño, som der også er stigende sandsynlighed for i øjeblikket, og som kan være en trigger for prisen.

Tabel 2. Prisprognose for det kommende år

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.