Driftsleder har armene i vejret efter stor ydelsesfremgang

På Kammergave gård er der stor grund til jubel efter den seneste opgørelse af mælkeproduktionen, der viser en ydelsesfremgang på 15 pct.

På Vestsjælland tæt ved Sorø ligger Kammergavegård, der er fondsejet og driver økologisk landbrug.

Samtidig fungerer stedet også som et botilbud til personer med diverse psykiske udfordringer. 

Christian Clement overtog stillingen som driftsleder tilbage i september sidste år, og driver den økologiske malkekvægbesætning sammen med fodermesten Helle. 

Fra skrot - til godt 

Da Christian Clement overtager driftslederstillingen sidste år, er det tydeligt at gården og den 14 år gamle kvægstald trænger til en kærlig hånd og nye kræfter.

Christian Clement beskriver gården som: "Skidt, smadret, bøjet. Gennemsyret af ligegyldighed."

Besætningen bestod af 85 krydsningskøer sortbroget og RDM. Af disse køer udsatte Christian Clement næsten 47 pct., da mange af køerne ikke levede op til hans kriterier om mindst 10 liter mælk om dagen og en god fysik. 

Pga. tørken sidste år var der næsten foderpanik på gården, og det er bl.a. også derfor, at Christian Clement vælger den drastiske udsætning af en stor del af køerne. 

Siden september 2018 har Christian Clement og fodermesteren Helle arbejdet hårdt på at vende situationen på gården, og de seneste ydelsestal viser, at arbejdet har givet afkast. 

Ydelse, drægtighedsprocent og celletal i fremgang

Lige nu malkes der 89 køer i besætningen.

Ser man på perioden fra april 2017 til marts 2018 leverer gårdens malkekvæg en gennemsnitlig årsydelse på 6.871 kg EKM pr. ko. 

De seneste 12 måneder fra april 2018 til marts 2019 viser derimod en gennemsnitlig årsydelse på 8.075 kg EKM pr. ko. 

Det svarer til en stigning på 15 pct. 

Den daglige mælkeydelse er gået fra 18,8 til 22,1 kg EKM pr. ko. 

Ved et større fokus på drægtighedsprocenten er denne nu også oppe på 50 pct. ved køerne og 88 pct. ved kvierne. 

Celletallet lå på 269.000, da Christian Clement bliver ansat som driftsleder på Kammegave gård. 

Pr. dags dato ligger celletallet nu på 146.000. Altså en klar forbedring fra året før. 

Initiativerne efter driftslederen indtrædelse sidste år har bl.a. været ændring af malketiderne, der nu ligger i et interval af 12 timer. Kl. 8.30 og 20.30. 

Yderligere bruges der nu toksinbindere i foderet, som ikke er helt optimalt endnu, og så er fodermesteren Helle ekstra opmærksom på syge eller tilskadekomne dyr, hvor der ikke tøves med at ringe efter dyrlægen. 

Fremtidige planer

Når gården er kommet på den anden side af Økodag, som de afholdte her d. 14 april, er planen at tage alle sengebåsenes gamle madrasser ud og putte sand ind i stedet. 

Simpelthen for at øge komforten hos køerne. 

Christian Clement og Helle arbejder frem mod en endnu større ydelsesfremgang hos besætningens malkekøer.

Som han selv siger: "Jeg er kommet fra en anden besætning, hvor vi leverede 11.200 kg EKM pr. ko. Det var så godt nok konventionelt, men jeg kan ikke se, hvorfor det skulle hindre vores økologiske besætning i at opnå det samme."

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.