To gode grunde til at vande kløvergræs nu

Hvornår skal du i gang? Det kommer an på afgrødevækst, jordtype og vandingskapacitet.

Af Carsten Markussen, konsulent, Økologirådgivning Danmark

På trods af frost og sparsom vækst henover påsken, er jorden ved at være tør derude.

Hvis gyllen er blevet slangeudlagt eller kun halvt nedfældet ligger gyllestrengen som en tør kage ovenpå jorden og kan ikke udnyttes af planterne.

Den våde vinter betyder, at rodnettet mange steder ikke er så stort og stærkt, som det plejer.


Her er gyllen delvist nedfældet, og vanding blev startet lørdag d. 18 april.

MarkOnline’s vandingsregnskab viser, at det er nu man skal i gange med vanding på sandjorde, selv om det kun er midt i april.

Men det er jo en teoretisk beregning, som kan være helt rigtig og god nok, men du skal ikke begynde at vande, før du har vurderet dine marker, med øjne, spade og hænder.

Der er stadig ikke noget, der slår den metode, hvor du graver et hul i jorden, ser på rodudvikling og mærker på jorden.

Her er der vand nok i jorden, og regnormene boltrer sig.

Hold ekstra godt øje med væksten

Hvornår skal du i gang? Det kommer an på afgrødevækst, jordtype og vandingskapacitet.

Der findes så vidt vides ikke metoder, der slår den, hvor man går ud i marken med en spade og graver ned mellem planterne og mærker på jordfugten i hele roddybden.

Det kræver fingerspidsfornemmelse, men det kan læres:

  • Hvis jorden nemt kan hænge sammen, men ikke føles våd: der mangler 0,5 mm pr cm roddybde
  • Hvis jorden netop kan hænge sammen: der mangler 1 mm pr cm
  • Hvis jorden er så tør, at den ikke kan hænge sammen: der mangler 1,5 mm pr cm
  • Hvis jorden er asketør i 20 cm dybde: uoprettelig skade

Som regel starter vandingsbehovet i græs og vintersæd op i løbet af maj, og i vårsæd i starten af juni. Sidst kommer roerne og majsen.

Men i år går vi tilsyneladende direkte fra regntiden, der varede fra tidlig sommer 2019, henover efterår og vinter 19/20, til et ikke alt for tidligt forår og til meget tidlig tørke her inden 1. maj.

Gødning kan ikke udnyttes

Den anden gode grund til, at du måske skal ud at vande græsmarker, så snart du er færdig med at så, er, at den gylle der, mange steder lidt sent, er lagt ud ovenpå eller i overfladen af jorden, ikke har fået ret meget nedbør.

Derfor er næringsstofferne ikke blevet vasket ud i jorden, og omsætningen af gyllen stopper, fordi den bliver en tør kage.

Som det ses ligger gyllestrengene her ovenpå jorden og er helt tørre. Man risikerer at få noget af det med ind i ensilagen, hvis ikke omsætningen fremmes af noget vand.

Vandingsbehovet er ikke megastort, men du kan hjælpe afgrøden i gang efter den hårde tid med frost og tør vind, ved at give 15-20 mm pr. ha, lidt vand, lidt kvælstof, kalium og svovl (som vandingsvandet indeholder lidt af).

Nu slipper vi for nattefrost, der kommer noget varme og vækstvejr, og ja så vil der pludseligt være masser af græs til 1. slæt og til afgræsning.

Du skal være klar og det skal vandingsmaskinen også; få den nu kørt ud og koblet til, og tag det første træk så du kan se om den kører som forventet. I mellemtiden kan du grave nogen huller i dine græsmarker og tjekke vejrudsigten.

Fornyelse af markvandingstilladelse

Markvandingstilladelser har det med at løbe ud. Nogle kommuner giver mangeårige tilladelser, mens andre måske kun giver for fem år ad gangen.

Ansøgning om fornyelse har på de fleste kommunale hjemmesider udviklet sig til en lidt kringlet sag, der kræver, at du logger på med nem id. Du kan dog give en konsulent fuldmagt, når først du er inde i systemet.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.