Køer i klimaforsøg: Metan bliver opsamlet over hvilearealet i stalden

Koens udåndingsluft indeholder drivhusgassen metan. Derfor vil Seges nu opsamle metan i mulehøjde for at undersøge, om det kan gøre dansk mælkeproduktion mere klimavenlig.

Ved Hammel nær Aarhus ligger en række køer i deres sengebåse og puster ud.

De ved ikke, at de er med i et forsøg der skal vise, om man ved at opsamle metan fra kvægstalden over køernes hvilearealer kan reducere klimapåvirkningen ved mælkeproduktion, fortæller Seges.

Inden 2030 skal Danmark reducere udledningen af klimagasser med 39 pct. En væsentlig del af klimagasserne stammer fra koens foderomsætning i vommen, og der er og bliver derfor forsket meget i at reducere mængden af koens metanproduktion – blandt andet via fodringen.

En anden mulighed er at opsamle metan fra kvægstalden over koens hvileareal – eller mere præcist i mule-højde

Det er landbrugets videnscenter Seges i fuld gang med at afprøve i et forsøg.

"Vi har sat ventilationsrør op i en kostald, der suger en delmængde af staldluften. Udsuget er placeret tæt på den udåndingsluft, der kommer fra koen, som ligger og tygger drøv.

På grund af de åbne kvægstalde indeholder luften en relativ lille koncentration af metan. Derfor er det nødvendigt at komme så tæt på koens udåndingsluft som muligt for at opnå størst mulig koncentration", forklarer Michael Holm.

Forsøget vil efter indkøring af udsugningsanlægget, hvor målet er at opnå en høj metankoncentration på omkring 150 ppm, blive videreudviklet. I den forbindelse skal den metanholdige luft ledes igennem et biofilter bestående af for eksempel podet bark, for på den måde at reducere metan-udledningen til omgivelserne.

Forsøget med at opsamle metan i mulehøjde er bare en af de mange måder, hvorpå kvægbranchen arbejder med at få reduceret miljøpåvirkningerne ved kvægproduktion.

"I landbruget er vi selvfølgelig også optagede af at producere med omtanke for klimaet. Vi leder derfor konstant efter nye gode løsninger til at producere kød og mælk endnu mere klima-effektivt, uden at gå på kompromis med den høje danske fødevarekvalitet", siger Ida Storm, sektordirektør, Kvæg.

 

Emneord Kvægkongres

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.