Kamp om posterne i kvægbrugets top
Seks kandidater kæmper om de fire frie pladser i L&F, Kvægs bestyrelse mandag.

Interessen for at præge de politiske beslutninger i L&F, Kvægs bestyrelse er stor.

Således har seks kandidater meldt sig på banen i kampen om fire frie pladser, som vælges på Kvægkongressen på mandag i Herning.

LandbrugsAvisen har spurgt de seks kandidater, hvorfor man skal stemme på dem:

Jens Verner Pedersen

»Jeg vil kæmpe for bedre rammebetingelser. Vi er desværre nået til et punkt, hvor vi konstant skal kæmpe for at få lov at være her. Det vil jeg gerne være med til at ændre på.«

Jens Verner Pedersen, formand for kvægudvalget ved AgriNord, organisatorisk erfaring fra AgriNord, Arla og Danish Crown. Driver en bedrift med 180 krydsningskøer ved Hobro.

Jørn Kjær Madsen

»Jeg er meget optaget af, at der er en sammenhæng i vores rådgivning lige fra Skejby til de lokale centre. Jeg har stadig min gang i stalden herhjemme, så jeg ved, hvor skoen trykker, og hvor der er brug for tilpasning af koncepter og programmer. Jeg vil også gerne medvirke til at sætte kvægbruget på den politiske dagsorden, fordi vi står med en enestående mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser, når mælkekvoterne forsvinder.«

Jørn Kjær Madsen, medlem af Brugergruppe Kvæg hos Jysk Landbrugsrådgivning. Tidligere medlem af L&F, Kvægs bestyrelse. Driver en bedrift med 2.100 køer ved Bramming.

Christian Lund

»Jeg vil arbejde for at få kvægbrugeren i centrum, og for at bundlinjen på de enkelte bedrifter bliver bedre, end den er i dag. Jeg ser det også som et mål, at landmanden bliver mere fri, og at vi i fællesskab får skabt en økonomisk bæredygtig kvægproduktion i Danmark. Jeg vil kæmpe for bedre miljøvilkår herunder at opnå lempelser på kravet til ammoniakreduktion.«

Christian Lund, formand for Sønderjysk Landboforening og nuværende medlem af L&F, Kvægs bestyrelse. Driver en bedrift med 240 køer ved Rødding.

Bjørn Jepsen

»Jeg vil arbejde for, at landbruget får accept og en plads i det moderne samfund. Vi er godt på vej, men vi har brug for hjælp fra vores virksomheder og det omgivende samfund. Alene er vi landmænd for få. Jeg vil også arbejde for, at vi får mere ud af hver krone, som lægges ind i landbruget. Vi bliver stadig færre til at betale, så pengene skal udnyttes endnu bedre fremover.«

Mere om dette tema

Der kommer løbende nyheder fra årets kvægkongres. 

Bjørn Jepsen, medlem af Arlas bestyrelse og repræsentantskab, bestyrelsespost i Skjern Bank. Driver en bedrift med 130 køer ved Skjern.

Niels Hedermann

»Jeg er en ung, frisk mælkeproducent med mod på fremtiden, og jeg er stolt over at være landmand i Danmark. Vi kan være vores produkter bekendt - både når det gælder miljø og dyrevelfærd. Jeg vil gerne være med til at præge de politiske beslutninger, herunder at arbejde for at vi får en lovgivning, som rækker længere ud i fremtiden. Blandt andet ser jeg det som et mål, at vi skal have slækket på kravet til reduktion af ammoniak.«

Niels Hedermann, medlem af bestyrelsen for LandboNord og aktiv i skolekontakten. Driver sammen med sin far en bedrift med 1.100 køer ved Brønderslev

Yke Kloppenburg

»Jeg vil dels arbejde for bedre rammevilkår, dels for at tilpasse rådgivningen til færre men større bedrifter. I den sammenhæng vil jeg bruge min erhvervserfaring fra jobbet som erhvervsrådgiver i Rabobank. Jeg vil også arbejde for større sammenhold i landbruget - vi er så få, at vi skal stå sammen, uanset om vi er økologer, konventionelle, små, store eller har høj- eller lavteknologiske bedrifter.«

Yke Kloppenburg, medlem af Gefions bestyrelse og Arlas repræsentantskab. Driver en bedrift med 210 køer ved Lammefjorden.

Faktaboks

Valghandlingen

Stemmesedler udleveres mandag klokken 8.30

Kandidaterne får lejlighed til at præsentere sig 12.00-12.30 fra talerstolenValget afsluttes 13.30

Valgresultatet offentliggøres under kongresmiddagen mandag aften

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.