Betalt indhold af MSD Animal Health

Nicolais nøgle til succes: Velfærd og stædighed

Sammen med fire andre frontløbende landmænd deltager Nicolai Kristoffersen i en ERFA-gruppe med fokus på at reducere antibiotikaforbruget, og han arbejder hårdt for at komme i mål med færre yverbetændelser og bedre trivsel hos kalvene.

I det følgende, kan du læse, hvad der skal få Nicolai til at komme i mål med et lavere antibiotikaforbrug, der hovedsageligt skyldes yverbetændelser og utrivelige kalve.

Nicolai har været driftsleder de seneste 5 år i Per Sørensens besætning ved Glejbjerg. Besætningen, der består af 240 SDM køer, nyder godt af Nicolais stræben efter hver dag at gøre tingene bedre. Han er en problemknuser, der ikke stiller sig tilfreds, før den rette løsning på en given udfordring er fundet. Denne attitude kombineret med stor fokus på velfærd er en del af succesen bag den højtydende besætnings flotte resultater med bl.a. en gennemsnitlig levealder på 6,1 år.

Sponsoreret MSD Animal Health

Foto: Stædighed og stræben efter den ultimative løsning er kendetegnet for Nicolai. Her et eksempel på hvordan seks forskellige pattedypkopper blev afprøvet, inden den bedste blev udvalgt.

I samarbejde med ejeren Per Sørensen fokuseres der på gode løsninger, som tilgodeser køernes velfærd. Der er f.eks. automatisk foderindskubber, der hele tiden sørger at skubbe foder fra de to daglige fodringer ind. Derudover er der installeret kølende faner, vandmadrasser og særlige sengebøjler med fleksibel nakkebom. ”Med de velfærdsmæssige tiltag prøver vi at kompensere for begrænsningerne, som de ældre staldforhold medfører, og vi lykkes rigtig godt med det”, siger Nicolai, der trods manglende opsamlingsplads og begrænsede ædepladser formår at opnå en gennemsnit årlig ydelse på 13.050 kg EKM (kontrol) ved tre malkninger i den ældre stald fra 2001.

Pattevasker mistænkt for overførsel af smitte
 

Køerne er rene, og der er rigtig godt styr på hygiejnen i bl.a. sengebåsene, som dagligt strøes. Malkerutinerne køres også helt efter bogen. Nicolais stædighed og stræben efter at finde den rette pattedyp betyder, at han har afprøvet adskillelige typer og holdere (se billedet), så nu er han ikke i tvivl om, at han har valgt den rigtige løsning. Trods Nicolais ihærdighed er der udfordringer med yverbetændelser. Et SEGES-projekt har vist forekomst af en særlig bakterie (Staphylococcus Hæmolyticus), som mistænkes for at blive overført med pattevaskeren. ”Nu afprøver vi manuel aftørring i tre måneder, for at se om det kan stramme op på rengøringen af pattespidserne”, siger Nicolai, der ellers har været begejstret for pattevaskerens gode stimulering af yveret inden malkning.

Kalvene taber kampen om fokus
 

Som i mange andre højtydende besætninger har kalvene tabt kampen om at være højest prioriterede i forhold til køerne. Særligt det sidste halvandet år er der hos Per Sørensen mistet mange kalve inden 14 dages-alderen især pga. diarré. Efter den kritiske periode klarer de sig egentlig ok. På mødet blev det diskuteret, hvordan fokus på kalvene kunne opprioriteres. Et kalvefokusbesøg fra MSD Animal Health med gennemgang af kalvemanagement inklusiv råmælksoptag og kimmålinger blev anerkendt som en god idé. Forslag om undersøgelse af hjerteordningstillæg til investering i vogne og hytter med fællesbokse kom også på banen. Desuden blev simple tiltag som nedkøling af restmælken med en frossen eddikedunk også taget til efterretning.

Nu har ERFA-gruppen været på besøg i alle gruppens besætninger. Efter sommerferien mødes ERFA-gruppen for at evaluere målene, der blev sat i begyndelsen af 2020. Læs mere om ERFA-gruppen ved at klikke HER, og om hvordan det skal lykkes Ann at reducere antibiotikaforbruget i hendes besætning ved at klikke HER. Du kan også læse hvordan Roland lykkes med 0% døde køer HER.

Handlingsplan for Per Sørensens besætning:

  1. Iodbaseret forskum  og manuel aftørring af patter med klude (Nu og tre mdr. frem)
  2. Undersøgelse af hjerteordningstillæg kan svare investering i kalvevogne og udendørs fællesbokse (Nu)
  3. Afkøling af restmælk med frosne eddikedunke (Nu)
  4. Kalvefokusbesøg af MSD Animal Health (Efter sommerferien)

Faktaboks

Deltagere i ”Antibiotika-reduktions ERFA-gruppen”:

  • Roland Vermeulen, driftsleder hos Rud Bruun, 150 økologiske køer i Holsted
  • Ann Sørensen, driftsleder hos I/S Vadgård, 300 køer i Starup
  • Nicolai Kristoffersen, driftsleder hos Per Sørensen, 240 køer i Glejbjerg
  • Danitsja van der Berg Rientjes, besætningsejer, 400 køer i Varde

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, antibiotikaforbrug, yverbetændelse, trivsel, kalve

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.