Placeret gylle kan være del af løsning i majs

Erfaren nordjysk chefkonsulent ser primært placeret gylle som en del af en optimeringsstrategi sammen med fosfor-’madpakker’ og vækststimulerende coatning af majsfrøet.

Medens placeret gylle som hel eller delvis erstatning for startgødning til majs vinder frem især i det syd- og sønderjyske, er metoden udfordret på flere fronter længere mod nord, hvor majsdyrkningen alt andet lige er mere udfordret.

»Jeg må sige, at jeg er meget delt på det her. Jeg er ikke i tvivl om, at vi opnår en bedre udnyttelse af gyllen ved at placere den. Men jeg har stadig til gode at se, at vi helt kan undvære startgødningen til majsen. Så jeg ser det som en optimering snarere end en revolution«, siger Søren Greve Olsen, chefkonsulent i LandboNords planterådgivning og specialist i grovfoder.

LandboNord deltager i afprøvningen af forskellige placeringsteknikker.

»Jeg vil som sagt tillade mig at tvivle på, at vi helt kan undvære startgødningen til majsen, men med placering af gylle kan vi formentlig optimere tildelingen af handelsgødning som startgødning«, uddyber han.

Fosfor som pakkeløsning

Søren Greve Olsen ser snarere en løsning for sig, hvor startgødningen ikke placeres i et bånd fem cm under og fem cm ved siden af rækken af majsfrø, men som ’pakker’ fem cm under og fem cm ved siden af hvert enkelt frø.

»Jeg har en formodning om, at det kan lade sig gøre også teknisk. Hvis det kombineres med vækststimulerende coatning af majsfrøet og placeret gylle, er vi ved at være der, hvor vi bør være«, forklarer han.

Flere udfordrigner

Desuden ser Søren Greve Olsen en række udfordringer på udstyrssiden i forhold til at få placeret de ret store mængder gylle i strenge, i nogle tilfælde op til 50-60 ton/ha.

»Udstyret skal arbejde præcist i dybden i både pløjet jord og i pløjefri dyrkningssystemer. Dybdestyringen skal også fungere i kuperet terræn og på skiftende boniteter. Hvis det skal siges meget firkantet, vil gylle alt for tæt på frøet svide planten af, mens vi slet ikke får nogen placeringseffekt, hvis gyllen ligger for langt fra frøet.

Vi skal desuden op i større arbejdsbredder end de maksimalt otte rækker, de fleste nedfældere arbejder med i dag, for at opnå en acceptabel kapacitet«, tilføjer han.

Ydermere skal der være stor opmærksomhed på placeringen af GPS-antennen på gylletrækket, fordi sporet skal ’genbruges’ til majssåningen. Bedst er det, hvis GPS-antennen sidder helt ude ved nedfælderen.

Endelig er der også et uafklaret spørgsmål omkring afgasset gylle ift. almindelig gylle samt de øvrige råvarer, der tilsættes biogasgylle.

Læs mere: Du kan læse mere om placeret gylle til majs og grovfoderdyrkning i det seneste nummer af fagmagasinet KVÆG, som netop er udkommet.

Faktaboks

Placeret gylle: Det viser forsøg og erfaringer

  • Placeret gylle til majs som fuld eller delvis erstatning for startgødning til majsen viser i efterhånden ganske mange forsøg, at det er muligt at opnå samme eller højere udbytte i majsen som med traditionel placering af startgødning med fosfor ved såningen af majsen. Det er også den praktiske erfaring i Syd- og Sønderjylland. 
  • Placeringen skal imidlertid ske ret præcist med mindst fem cm fra frøet til overkanten af gyllestrengen og højst 8-10 cm.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.