Pris på grovfoder svinger fra 60 til 200 øre pr. FEN
Detaljeret bogføring af udgifter samt udbytteregistrering er to af de vigtigste værktøjer for at kende fremstillingsprisen for grovfoder på bedriften.

Af Kim Søgaard Rasmussen, kvægkonsulent, Velas

Landbrug og Fødevarers mål for 2020 er, at 75 procent af kvægbrugerne kender deres fremstillingspris på grovfoder.

Fra businesscheck 2018 fremgår det, at der er en variation fra 60 øre pr. FE til  over 200 øre pr. FE på at producere 1 FE grovfoder, se figur 1.

Fordele ved at kende sin fremstillingspris på grovfoder:

  • Man får en retvisende fraktilanalyse i driftsgrensanalysen, hvilket er vigtigt da kreditorer bruger disse
  • Brug det til at beslutte om andre skal dyrke grovfoder for en, eller man skal bruge alternative fodermidler
  • Maskinomkostninger på maskinniveau. Hvilke opgaver bør overvejes at udlicitere?

Det at kende sin grovfoderpris giver hermed mulighed for at tage den rigtige beslutning fremadrettet, så resultatet på bundlinien kan forbedres.

Værktøjer til at finde fremstillingspris

Hvad skal der til for at kende fremstillingsprisen:

  • Mere detaljeret bogføring af vedligehold og omkostninger. Aftal med assistent hvilke konti der skal oprettes, eksempel majsensilage, græsensilage og de forskellige maskiner man har.
  • Landmand skriver selv på hvert bilag, hvilken konti udgifterne skal bogføres på.
  • Udbytteregistrering er også vigtigt for at få den rigtige fremstillingspris. Det mest nøjagtige er registrering på snitter eller brovægt ( giver mulighed for udbytte på markniveau). Er dette ikke muligt, er opmåling det næstbedste.
  • Hvis man selv udfører meget arbejde i marken, bør der udarbejdes en maskinanalyse, hvor man tager udgangspunkt i anlægskartoteket. Herefter beregnes, hvad det koster at køre med maskinen, eventuelt pr. hektar eller pr. time.
     

Figur 1. Grovfoderpris i øre pr. FEN på forskellige jordtyper som funktion af andel af bedrifter. Rød kurve er intern overførselspris (Seges)

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.