Stramning af salmonellaregler er lige om hjørnet – kender du dem?

1. juli træder de nye regler om Salmonella Dublin i kraft, og du skal være opmærksom på en række ændringer.

Nye salmonellaregler er lige om hjørnet og som kvægbruger skal man ifølge dyrlæge Malene Budde, Seges, især være opmærksom på følgende:

Niveau 3 falder væk

Der vil fremover kun være salmonellaniveau 1 og 2. Enten anses ejendommen for at være fri for smitte med Salmonella Dublin og vil være i niveau 1, eller også er ejendommen smittet og vil være i niveau 2. Det nuværende niveau 3 forsvinder, og det samme gør de restriktioner, der i dag er pålagt ejendomme i niveau 3 i form af særslagtning og forbud mod eksport af dyr. Fremover vil ejendomme kun blive omfattet af disse regler, hvis der er klinisk udbrud af salmonellose. Alle ejendomme i niveau 2 vil være under offentligt tilsyn og skal leve op til de krav, Fødevarestyrelsen stiller. 

Sværere at komme tilbage i niveau 1 

Der bliver større sikkerhed for, at ejendomme i niveau 1 reelt er fri for salmonella. Som det er i dag i mælkeleverende besætninger, er det alene resultatet af tankmælksprøver, der afgør, om besætningen kommer i niveau 1. Fremover kræver det, at resultatet af både tankmælksprøver og blodprøver af kalve og opdræt er tilfredsstillende. Når prøverne opfylder kriterierne for at komme i niveau 1, skal der indsendes dokumentation herfor, før bedriften flyttes i niveau 1. 

Gebyrbelagt kontrol af ejendomme i niveau 2 

Fødevarestyrelsen gennemfører gebyrbelagt kontrol i niveau 2-ejendomme. Det første kontrolbesøg foretages, når ejendommen har været under offentligt tilsyn i 6 måneder. Derefter gentages kontrollen med 6 måneders mellemrum. Handlingsplan og fremdrift af den samt andre forhold kontrolleres. Der sanktioneres, hvis love og regler findes overtrådt.

Øget krav til prøver i besætninger i niveau 2 

Ejendomme i niveau 2 skal tage flere prøver af kalve og opdræt, end tilfældet er i dag. Der skal fortsat tages kvartalsprøver af kalvene i alderen 3 til 6 måneder. Der skal udtages mellem 8 og 25 blodprøver afhængig af det antal kalve, der er på ejendommen. Efter 1. juli skal der desuden tages prøver af kvierne to gange årligt, når prøverne af kalvene er tilfredsstillende. Prøverne skal tages med et interval på mellem 5-7 måneder. Antallet af prøver er, som ved kalvene, afhængigt af, hvor mange kvier der er på ejendommen. Har du kalve eller kvier på flere ejendomme, skal der tages prøver på hver ejendom. I dag skal ejendomme tage kvartalsprøver af kalve i mindst et år, efter at de er kommet i niveau 1. Dette krav bortfalder efter 1. juli. 

Større fokus på handlingsplaner

Handlingsplanerne for sanering kommer i fokus. Fremover stilles der krav til, at de udarbejdes i samarbejde med en dyrlæge. Derudover er det angivet i bekendtgørelsen, hvad handlingsplanen konkret skal indeholde. Handlingsplanen skal vurderes og evt. revideres minimum hver 6. måned. Fødevarestyrelsen kontrollerer, at handlingsplanen overholdes i forbindelse med kontrolbesøg. 

Kvieejendomme sættes i niveau 2 ved manglende prøver 

Overvågning for salmonella i besætningerne fortsætter som hidtil. Dvs. at alle mælkeleverende besætninger får udtaget tankmælksprøver 4 gange årligt. Ikke mælkeleverende besætninger får udtaget prøver af slagtedyr på slagteriet. Der er fortsat et krav om blodprøver af kvier på kvieejendomme i niveau 1. Som noget nyt kommer ejendommen i niveau 2, hvis disse prøver ikke bliver taget.
 

Kilde: KvægNyt

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.