Tjek om foderrationen har forventet indhold af næringsstoffer
Responderer køerne godt nok på foderet? Brug KMP-analyser til fejlfinding, anbefaler konsulenter.

Af Aase Holmgaard, økologikonsulent kvæg, Syddansk Kvæg og Christina Schou Thomsen, junior kvægbrugskonsulent, Syddansk Kvæg

Vi ser det hvert år omkring november, hvor foderrationen indeholder grovfoder fra årets nye majs- og græshøst.

Det bliver køligere, dagene bliver kortere, fedtprocenten stiger og i rigtig mange besætninger opleves det, at køerne æder væsentlig mere, end foderplanen angiver som deres behov i forhold til den lavere mælkemængde.

Årsagerne kan være flere, men væsentlige er dog, at man har en viden, om stakkenes indhold af energi, protein, stivelse og tørstofprocent.

Tabel 1. Foderværdier af analyseret grovfoder fra høståret 2019, 1. slæt kløvergræsensilage og majsensilage for henholdsvis konventionel og økologisk

Kilde: Thøgersen 2019, Seges

Især majs svigter

For mange landmænd er oplevelsen, at specielt majsen svigter med hensyn til stivelsesniveau, hvilket betyder, at koen ikke får den energi, som hun har behov for. Derfor kan rationen suppleres med korn for at tilgodese koens energibehov.

Har man dertil ikke fået majsen hjem som snittet majs, men som en mere koncentreret vare – eksempelvis kernemajs -, bliver grovfoderandelen i rationen yderligere udfordret. Ligeledes øger det oplevelsen af, at foderoptaget bliver presset yderligere.

Der vil i disse rationer være behov for supplering af struktur i form af cellevægge, som enten kan komme fra mere græsensilage, roepiller, grønpiller eller halm. Formålet er at stabilisere vommen, så der opretholdes en fornuftig pH og et godt flydelag, som dermed sikrer, at vombakterierne får et godt arbejdsmiljø og udnytter foderet optimalt.

Hvis vommiljøet bliver belastet, opleves energitab fra foderet. Dette skyldes, at passagehastigheden er for hurtig, eller bakterierne mangler energi eller protein for at kunne arbejde optimal.

Hvordan tjekker jeg rationen?

For at tjekke rationen er det altid en god løsning at tage en KMP-prøve af fuldfoderet og få analyseresultatet sammenholdt med en foderkontrol fra samme dag, som KMP-prøven er udtaget.

KMP-prøven giver en indikation på, om køerne reelt får tildelt de næringsstoffer (protein, stivelse, fedt, cellevægge mm.) og energi, som forventes.

Ligeledes fortæller KMP-analysen rationens samlede tørstofprocent, og peger på hvorledes koen oplever rationen – koens mulighed for at sortere i fodermidlerne.

KMP-prøven er et godt værktøj, der kan afhjælpe rigtig mange udfordringer.

For udtagning af en KMP-analyse kontakt din kvægrådgiver i Syddansk Kvæg eller Niels Bastian Kristensen, Seges.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.