Driftsleder viser sprøjtevindue i majs: Fik mig til at gå ned i dosis

Driftsleder Magnus Søgaard deltager i foråret og sommerens fotokonkurrence "Vis mig dit sprøjtevindue" med et billeder fra et sprøjtevindue i majs. Læs også kommentar til det indsendte sprøjtevindue fra Seges-fagekspert nederst i artiklen.

På Assendrup Hovedgård ved Haslev på Midtsjælland  har Magnus Søgaard, driftsleder for marken, anlagt et sprøjtevindue i majs.

Sprøjtevinduet har tre formål:

•    at vurdere effekten af første ukrudtssprøjtning med Roundup og DFF
•    at se hvilke ukrudtsarter, som optræder i marken
•    eventuelt at justere dosis og middelvalg for den primære ukrudtssprøjtning 14 dage efter første sprøjtning mod ukrudt. Dette især set i lyset af et koldt forår, som potentielt ville kunne forstyrre effekten af midlerne    

Sprøjtevindue etableret 1. juni

Majsen blev sået, sent grundet meget nedbør, i forårspløjet jord 20. maj, og i de efterfølgende dage faldt der en del nedbør.

1. juni blev marken minus et sprøjtevindue på 30 meter behandlet med 0,75 liter Roundup (450 gram glyphosat) + 0,05 liter DFF.

På marken er der dyrket majs flere år i træk, og det har givet en opformering af især storkenæb og i nogen grad også græsser.

Marken er del af et grovfodersædskifte, hvor der veksles mellem græsmarker til slæt og fodermajs.

 

Sprøjtevindue fotograferet 1. juni (øverst) og 12. juli (nederst). Fotos: Magnus Søgaard

Stor nytte af Roundup-sprøjtning

"I sprøjtevinduet kunne jeg se, at blandingen af 0,75 liter Roundup og 0,05 liter DFF, på sort jord lige inden majsen brød igennem, hæmmede især tokimbladede ukrudtsarter, men ikke gjorde det helt af med dem.

Det gælder primært spildraps, storkenæb, enårig rapgræs, lægejordrøg og snerlepilurt,” fortæller Magnus Søgaard.

14 dage efter første sprøjtning blev majsen færdigbehandlet mod ukrudt med en blanding af MaisTer + Callisto + Starane.

Ud fra observationen i sprøjtevinduet blev den planlagte dosis af Callisto sænket fra 0,5 liter til 0,3 liter.

"Jeg synes, at sprøjtevinduet viser, at jeg har haft stor nytte af en Roundup-sprøjtning lige efter såning, som har hæmmet ukrudtet og betydet at jeg kunne gå ned i dosis med især Callisto i den primære ukrudtssprøjtning.

Jeg kunne også have sprøjtet med Roundup i stubben før såning, men så ville jeg ikke have fået en effekt på det nyfremspirede ukrudt efter såning,” forklarer Magnus Søgaard.

Han tilføjer, at den planlagte dosering af MaisTer mod græsser blev fastholdt, dels fordi der senere blev sået efterafgrøder i majsen, og derfor er dosis lav i forvejen og dels fordi enårig rapgræs viser begyndende resistens visse stedder i landet.

Magnus Søgaard vurderer, at effekten af første sprøjtning var så god, at han kunne have nøjes med en radrensning i stedet for anden ukrudtssprøjtning.

I majsmarken er der 24.-25. juni sået efterafgrøder med en 6 meter Nordsten.

Assendrup Hovedgård omfatter i alt 300 hektar og en kvægbesætning på 300 RDM-malkekøer. Udover grovfodersædskiftet kører bedriften et sædskifte med korn, raps og frøgræsser, hvor der gøres en ekstra indsats mod græsukrudt.

Med det indsendte fotos deltager Magnus Søgaard i fotokonkurrencen "Vis mig dit sprøjtevindue". Læs mere om, hvordan du kan deltage i konkurrencen, og hvilke præmier du kan vinde.

Læs også: Derfor skal du bruge sprøjtevinduer

 

KOMMENTAR FRA SEGES TIL DET INDSENDTE SPRØJTEVINDUE:

 

Af Jens Erik Jensen, landskonsulent, Seges 

Sprøjtevinduer i majs er altid interessante og nyttige til både at evaluere effekten af sprøjtningerne og behovet for evt. justeringer af middelvalget fremover.

Og i det aktuelle tilfælde har sprøjtevinduet kunne udnyttes allerede i indeværende sæson, det er jo fint.

Som jeg forstår det, er sprøjtevinduet på 30 meter i sprøjtens kørselsretning, og det giver et stort vindue, hvis sprøjten er lukket i fuld bredde. Normalt er det på sin plads med lidt mindre sprøjtevinduer i majs, fordi man ofte ved stort ukrudtstryk ser, at afgrøden slet ikke bliver til noget i sprøjtevinduerne, men bliver totalt overgroet af ukrudt.

Derfor er det også fint, at det kun er ved den første sprøjtning med glyphosat + DFF, at der er anlagt et vindue.

I år har vi især set, at sprøjtninger med glyphosat + DFF før fremspiring har været effektive der, hvor majsen har været sået til normal tid, og hvor afgrøden på grund af den kolde og regnfulde maj har været længe om at spire frem, hvilket betyder, at ukrudtet har fået et forspring.

Men også i den aktuelle mark ved sen såning må man sige, at sprøjtningen har været på sin plads, idet den har givet et godt bidrag til effekten mod såvel tokimbladede ukrudtsarter og enårige græsser.

Efter at der i 2020 flere steder i majsmarker blev fundet resistens hos enårig rapgræs mod det ALS-hæmmende middel MaisTer, er det mange steder relevant med glyphosat + DFF før fremspiring, idet der herved kan opnås effekt på det første hold enårig rapgræs, og DFF-delen kan give en vis jordeffekt på det næste hold ukrudt.

Desuden er det velkendt, at DFF har specielt god effekt mod en art som ærenpris, der kun vanskeligt bekæmpes med andre godkendte midler i majs.

Fotoet fra 12. juli viser tydeligt ærenpris og storkenæb i fin form i sprøjtevinduet.

Fotokonkurrencen "Vis mig dit sprøjtevindue" er sponsoreret af Dansk Planteværn.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.