Nu kan du forsikre dig mod udbyttetab
Topdanmark lancerer ny afgrødeforsikring, der erstatter store udbyttetab ved vejrlige begivenheder og skadedyr.

For meget regn eller tørke? Hagl, storm eller skadedyr?

Der kan være mange årsager til, at høsten slår fejl, men nu kan man forsikre sig mod tab. Topdanmark lancerer nemlig en forsikring, som man fra i morgen kan tegne mod dårlig høst.

Man kan forsikre raps, hvede, rug, byg, havre og triticale. Prisen for forsikringen betales pr hektar og udgør 145 kroner for korn-afgrøderne og 290 for raps

EFTERSPØRGSEL

Efter sidste års voldsomme tørke spurgte flere landmænd om ikke, Topdanmark kunne lave en afgrødeforsikring, fortæller landbrugschef Preben Rasmussen. Forsikringsselskabet gav sig derfor til at undersøge mulighederne for at tilbyde en forsikring og regne på priserne.

Hidtil har der i Danmark ikke været generelle tilbud om afgrødeforsikringer, bortset fra haglforsikringer. Enkelte større gårde har dog fået individuelle forsikringer.

Nu tilbyder Topdanmark så en generel forsikring mod udbyttetab.

SÅDAN VIRKER AFGRØDEFORSIKRINGEN

Forsikringen er skruet sådan sammen, at man skal tegne forsikringen inden 1. oktober for det kommende års høst. Hvis tørke, regn, hagl, gæs eller lignende påvirker årets høstudbytte, udbetales der erstatning op til 80 procent af det gennemsnitlige høstudbytte for ejendommen. Normalhøsten er gennemsnittet af de tre almindeligste af de seneste fem høstår på samme areal.

Forsikringen dækker ikke en dårlig høst, men derimod, når der er tale om en katastrofehøst.

”Vi dækker 80 procent af den enkelte landmands normale høst – de sidste 20 procent er hans egen risiko”, siger Preben Rasmussen

Det betyder, at har landmanden forsikret 100 hektar korn og har et samlet udbyttetab på 40 procent, erstatter Topdanmark 20 procent, mens de resterende 20 procent er hans egen risiko. Han vil i det tilfælde få udbetalt ca. 200.000 kr. i erstatning.

SPURGTE LANDMÆNDENE

Forud for lancering af den nye forsikring har Topdanmark spurgt et landmandspanelom deres behov og bekymringer for, hvordan voldsomt vejr i fremtiden kan påvirke deres høstudbytte.

59 procent svarede, at de forventer mere ustabilt vejr de kommende 10 år. De peger primært på tørke, vand, skybrud, stormflod og hagl som de største klimapåvirkninger for deres høst. Men også storm, skypumper og skader lavet af vilde dyr (kronhjort, vildsvin og gæs) som klimapåvirkninger, der kan påvirke deres høstudbytte negativt.

59 procent af de adspurgte landmænd var enten interesserede eller meget interesserede i en forsikring, der kan dække udbytte-tab forårsaget af klimapåvirkninger.

ET PERSONLIGT VALG

Troels Toft, sektordirektør for planter hos Seges, hilser muligheden for at forsikre afgrøderne velkommen.

”Det er en mulighed, vi vil kigge på. Man bruger forsikringer i udstrakt grad andre steder i verden. I Danmark har det ikke været så nødvendigt før, men den enkelte skal afveje med sig selv, om forholdene har ændret sig, så det er interessant”, siger han.

I eksempelvis Frankrig har man set, at udbytterne er mere ustabile i Sydfrankrig, og her er forsikringer langt mere udbredt end i Nordfrankrig, hvor udbytterne er mere stabile.

I Danmark er det yderst, yderst sjældent, at høsten som helhed ligger 20 procent eller mere under gennemsnittet. Men det kan sagtens ske at den enkelte landmands høst ligger 20 procent lavere end hans gennemsnit.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.