250 til borgermøde: Vi vil have mere natur og miljø

På et borgermøde deltog 250 udvalgte danskere om anvendelsen af Danmarks areal i fremtiden. De ville have mere natur og miljø, og anbefalede, at landbruget altid skal tage hensyn til natur og miljø.

250 udvalgte danskere deltog i et borgertopmøde lørdag 23. januar om anvendelsen af Danmarks areal i fremtiden. Her pegede borgerne på, at den vigtigste hovedvej for udviklingen i Danmarks areal frem mod 2050 er mere natur, mere miljø og arealer som udnyttes til flere forskellige funktioner.

Deltagerne var enige i den fremherskende politiske linje med ønsker om mere vild natur, mere miljø og større skovareal, men på spørgsmålet om landdistrikternes fremtid udtrykte borgernes en mere klar linje end politikerne: Vi skal have både udviklings- og afviklingszoner. Deltagerne mente også, at vandløb først og fremmest skal tjene naturhensyn og klimatilpasning fremfor skov- og landbrugets behov for dræning.

På spørgsmålet om, hvor vindmøller skal placeres i fremtiden, svarede borgerne, at vindmøller skal anbringes i vindmølleparker og ikke spredt i det åbne land. Borgerne anbefalede desuden, at landbruget altid skal tage hensyn til natur og miljø, og at flere fritidsaktiviteter på kyststrækningerne ikke ønskes.

Skal bidrage til folketingshøring

Baggrunden for borgertopmødet er, at der er flere planer og ønsker til det danske areals anvendelse i fremtiden, end der er plads til. Aktuelt er der ønsker til et areal på 130 procent, svarende til et Fyn ekstra. Borgertopmødets resultater indgår i den aktuelle politiske debat og som et bidrag på en folketingshøring den 7. april 2016.

Esben Lunde afviser beskyldninger fra S om aftalebrud 16. januar · 17:56

Borgerne blev bedt om at tage stilling til størrelsen af landbrugets areal, 51 procent ønskede et mindre landbrugsareal, mens 44 procent stemte for samme størrelse. Til spørgsmålet ’Skal skovarealet være større?’ sagde - 69 procent ja mod 28 procent nej. Men hvor skal der så være mere skov? Primært i bynære områder og i områder med sommerhuse og fritidsaktiviteter.

To andre højaktuelle emner var fritidsaktiviteter i kystzonen og landdistrikternes fremtid: Til spørgsmålet ’Skal flere fritidsaktiviteter placeres på de åbne kyststrækninger?’: 67 procent stemte nej mod 27 procent ja, og til spørgsmålene om der skal indføres udviklingszoner stemte 87 procent ja og om indførelse af afviklingszoner, hvor landsbyer kan nedlægges sagde 76 procent også ja.

Borgertopmødets afstemningsresultater er offentliggjort på Teknologirådets hjemmeside: www.tekno.dk. Herefter bearbejdes resultaterne som oplæg til en Folketingshøring, der finder sted på Christiansborg den 7. april. Repræsentanter fra alle partier indgår i et midlertidigt udvalg, der modtager resultaterne og tager del i den efterfølgende offentlige høringsdebat.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu