Det siger de om sagen ...


Heidi Birch Wentzlau, miljørådgiver i Svinerådgivning Vest, er Jacob Knutssons pennefører og højre hånd i diskussionen med kommunen om hans nye gyllebeholder.

Hun mener, det er en fodfejl, at Herning Kommune overhovedet anvender afstandsreglerne på et vejvandsbassin, som hun mener, snarere kan betegnes som et »teknisk anlæg«.

Desuden fremgår det af vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen, at afstandsreglerne vedrører »naturlige søer« med et areal på over 100 kvm - ikke tekniske anlæg.

Det er kun mht. til størrelsen, at husdyrgødningsbekendtgørelsen følger definitionen af søer i naturbeskyttelseslovens § 3. Derfor er det slet ikke relevant at henvise til eventuel § 3-beskyttelse overfor Jacob Knutsson, mener hun.

I Herning Kommune er miljøchef Anders Debel enig med Heidi Wentzlau i, at det er husdyrlovgivningens afstandskrav, der er centralt for, hvor Jacob Knutsson må placere sin gyllebeholder. Men han mener omvendt ikke, at formuleringen »naturlige søer« udelukker vejvandsbassiner fra afstandskravene, så længe vandspejlet er på mindst 100 kvm.

Til gengæld kan det spille ind i Jacob Knutssons sag, hvis bassinet er udtørret i perioder, så vandspejlet kommer under de 100 kvm.

»Det er en sag, der kører endnu,« siger Anders Debel, som ikke vil spå om udfaldet.


Alle søer og vandhuller er i princippet beskyttede, når de er på 100 kvm eller mere. Beskyttelsen omfatter naturligt forekommende søer, men også de menneskeskabte, »hvor der har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv«. Et areal kan vokse ind i eller ud af en § 3-beskyttelse. Det er problematisk, mener både Heidi Wentzlau og Anders Debel. Han tilføjer, at det er en dynamik, der både er lovens styrke og svaghed.


»Det gør det rigtig svært for de danske landmænd at agere og planlægge, at man har det princip om, at naturen gror ind og ud af beskyttelse. I andre lande har man udpeget de områder, hvor der skal være natur - så ved man, hvad man har at rette sig efter,« siger Heidi Wentzlau,

»Jeg tror, det er vigtigt for den brede opbakning til naturbeskyttelsen i Danmark, at vi evner at få det til at give mening. Det er dejligt, når et anlæg til at håndtere regnvand også kan berige vores landskab, og at der kan indfinde sig natur. Men her er vi nok ved at være, hvor det kan være svært at se meningen med en § 3-beskyttelse,« siger miljøchef Anders Debel, Herning Kommune.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle