EU-rapport lukker for brug af blodplasma

VSP opretholder anbefalingen om ikke at bruge blodplasma i svinefoder. Skal udfases inden for et år.

Hvis al blodplasma fremstilles korrekt og efter forskrifterne, kan det efter alt at dømme ikke overføre PED-virus.

»Men hvis der sker en produktionsfejl, er der en lille risiko for, at PED-virus kan overleve i blodplasma. Det er den lille risiko, der betyder, at vi anbefaler danske svineproducenter ikke at bruge blodplasma,« siger afdelingschef Bent Nielsen, VSP.

EFSA-rapport

Anbefalingen kommer på baggrund af en EFSA-rapport (EUs organisation for fodersikkerhed), der kom for nylig.

Rapporten skriver, at risikoen, for at PED kan overføres med blodplasma, er forsvindende lille, så længe produktionen foregår efter forskrifterne.

Men sker der en fejl, så for eksempel temperaturen ikke har været høj nok, kan det betyde, at PED og andre lignende vira overlever.

PED er for nylig konstateret i både Tyskland og Italien. I begge lande ligner PED den meget tabsvoldende virustype, man har i USA.

Kattelem

Hvis man trods anbefalingen vil fortsætte med at bruge blodplasma i sit foder, er der mulighed for det.

»DANISH-ordningen bliver ændret, så det er tilladt at bruge blodplasma, hvis man kan dokumentere, at produktet har været opbevaret seks uger hos producenten,« forklarer Bent Nielsen.

Efter seks uger ville virus være dødt, hvis det havde overlevet fremstillingen.

Faktaboks

Blodplasma

  • Med baggrund i en EU-rapport fastholder VSP sin anbefaling om ikke at bruge blodplasma i svinefoder
  • Skal udfases senest i løbet af 2015
  • Årligt forbrug, DK: 300 ton

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle