Træer i grisefolden øger velfærden og holder på kvælstof

Hvis der etableres stedsegrønne træer, vil det med stor sandsynlighed være en fordel for grise, da de er meget følsomme over for vind, hedder det i ny rapport.

Grise og træer er et godt match, og træer i svinefolden kan styrke dyrevelfærd og kvælstofbalance, men endnu er erfaringerne med træer og grise på samme område i den danske frilandssvineproduktion begrænsede.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra DCA, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Grise i skoven er traditionelt en god kombination i Danmark, som var almindelig fra det 16. til 18. århundrede. Nutidige erfaringer er mere sparsomme.

Dyrevelfærd og udvaskning

Her en række konklusioner fra rapporten:

  • Det er positivt for dyrevelfærden, at grisene har mulighed for at søge skygge under træerne, og at grisene kan bide og gnave i bark og grene samt gnubbe sig op ad træerne
  • Varmestress og solskoldning er kendte problemer ved grise på friland. Især for diegivende søer er det at have mulighed for såkaldt temperaturregulerende adfærd essentielt. Her kan muligheden for at søge skygge under træerne være et godt supplement til mudderbad.
  • Hvis der etableres stedsegrønne træer, vil det med stor sandsynlighed være en fordel for grise, da de er meget følsomme over for vind. Især smågrise kan hurtigt blive afkølede, når det rigtigt blæser. 
  • Udvaskning af kvælstof kan være en udfordring i svinefolde. Sammenlignet med græs, har veletablerede træer som fx poppel og pil den fordel, at de er mere robuste over for grisenes rodeadfærd og færdsel i folden. Samtidig har de et endnu dybere rodnet end græsset.
  • Klimaregnskabet påvirkes positivt, idet træer binder store mængder CO2.
  • En større mangfoldighed i dyr og planter er en sidegevinst, når man planter træer i svinefolden.

Rapporten påpeger, at der er en række forhold, man skal overveje, hvis man vil plante træer i sin svinefold.

Blandt andet skal man være opmærksom på tilskudsreglerne, der i dag ikke tager højde for træ/svin-kombinationen.

Desuden skal man sørge for at lave en god beplantningsplan, der sikrer plads til de maskiner, der skal bruges på arealet, også når træerne er vokset til og i de år, arealet bruges til andre afgrøder.

Endelig skal man vælge træer, der kan holde til grisenes lidt hårdhændede opførsel.

I rapporten gennemgås konkrete erfaringer fra tre økologiske svinebedrifter, der på hver sin måde har fået integreret træerne i svinefoldene.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle