Derfor kan kalve blive født blinde
Nyfødte, blinde kalve hører til sjældenhederne, men når det forekommer kan det være udfordrende at finde årsagen bag.

Rundt om i landet er der kvægproducenter, som har oplevet at en nyfødt kalv fødes blind på begge øjne. 

Enkelte kalve får synet igen senere, andre får lov til at blive i besætningen på trods af blindheden, mens en anden del bliver aflivet, når der ikke længere er håb om forbedringer. 

Det er begrænset med danske undersøgelser omkring årsagssammenhængen og et eventuelt behandlingsforløb i denne sammenhæng.

I stedet er det udenlandske studier, som kan belyse sagen nærmere. 

Læs også: Jysk mælkeproducent oplever blinde kalve

Smitte fra moderKo til kalv

Blinde kalve, hvor der er tale om en medfødt tilstand, kan bl.a. skyldes en infektiøs smitte fra moderko til kalv, også kaldet vertikal smitte. 

Det kan både være en bakteriel eller virusbetinget smitte.

Dette skriver en amerikansk publikation fra 2006, hvor kalvesygdomme er det primære fokus. 

Moderkoen har nødvendigvis ikke symptomer på sygdom, hvilket kan gøre det svært at forebygge en eventuel smitte til fosteret inden kælvning. 

Publikationen nævner BVD, Bovine Diarrhea Virus, og Blue Tongue virus som mulige infektioner, der kan føre til blindhed hos kalven under drægtigheden. 

BVD er anmelderpligtig og er som udgangspunkt bekæmpet i Danmark. Blue Tongue virus er Danmark erklæret fri for i 2011. 

Det er også en mulighed, at kalven har lidt skade under kælvningsforløbet. 

Det kan være gældende i en situation, hvor kælvningen har trukket ud, så kalven undervejs har manglet ilt.

Hjernen kan derved tage skade, hvor en efterfølgende blindhed hos kalven er konsekvensen.

Mangel på vitamin A

Den amerikanske publikation nævner yderligere vitamin A mangel hos moderkoen, som en mulig årsag til blinde kalve.

Denne årsag bakkes op af en engelsk dyrlægepraksis i Derby. 

Her skriver dyrlægerne i 2017, at mangel på vitamin A hos moderkoen kan underudvikle fosterets nethinde og optiske nerve, så kalven ikke har synsevnen ved fødsel. 

Dyrlægerne pointerer yderligere, at manglen på Vitamin A kan forekomme hos de køer, der ikke får tildelt nok grovfoder.

Derfor er det især kødkvæg på udtørrede eller overspiste græsmarker, som er i risiko for at mangle dette vitamin og derved påvirke fosteret negativt, hvis koen er drægtig. 

Genetik er også en faktor

Har flere blinde kalve den samme mor eller far, er det i stedet nærliggende at tænke i genetik. 

Det kan være en genfejl hos enten mor eller far, der nedarves til kalven, hvor blindhed bliver resultatet. 

Den medfødte blindhed kan også være raceafhængig. Ved racen Holstein kendes der et par arvelige synsdefekter, som kan forårsage blindhed hos den nyfødte kalv. 

Det beretter NAV, Nordisk Avlsværdi Vurdering, om inde på deres hjemmeside.

Citrullinemia er en arvelig defekt hos Holstein, der medfører et øget indhold af ammoniak hos dyret. Kalve, der har fået genet fra både mor og far, kan fødes blinde. 

Derudover er der også RP1, der yderligere er en arvelig defekt i Holstein-populationen, hvor der sker en nedbrydning af fotoreceptorer i øjenene, så dyret bliver blind. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.